Kamer wil uitvoering OVV-rapport gaswinning Groningen

De aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) over de gaswinning in Groningen moeten eindelijk volledig worden uitgevoerd. Dat wil de Tweede Kamer, die instemde met een motie van Liesbeth van Tongeren. 

In 2015 concludeerde de OVV dat de winst voor Shell en Exxon voorop had gestaan bij de gaswinning, en niet de veiligheid van de Groningers. Daarom stelde de Onderzoeksraad vijf aanbevelingen op, zoals versterking van het veiligheidsbelang, het erkennen van de onzekerheid en betere communicatie. Vorige maand concludeerde de OVV dat er met deze aanbevelingen nog vrijwel niets is gebeurd.

Van Tongeren: “Wat in Groningen gebeurt is een ramp in slow motion. Daarom is het van groot belang dat de aanbevelingen van de Onderzoeksraad volledig worden uitgevoerd. Het is nu aan het kabinet om hier snel werk van te maken.”

De Kamer stemde ook in met een GroenLinks-motie die wil dat de gaswinning bij Loppersum te beperken tot de maximale hoeveelheid die nodig is voor een waakvlamstand. Op dit moment wordt nog te veel gas gewonnen bij Loppersum.

Ook haalde een GroenLinks-motie over het nieuwe Protocol schadeafhandeling een meerderheid: het protocol moet in lijn zijn met relevante wetgeving en getoetst worden door bijvoorbeeld de Hoge Raad of de president van de rechtbank.