Kamerfractie steunt civiele politietrainingsmissie naar Afghanistan

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks geeft steun aan een civiele politietrainingsmissie naar Afghanistan. Dat besluit heeft fractievoorzitter Jolande Sap donderdag tijdens een debat in de Tweede Kamer toegelicht. De fractie stond voor een zware en gewetensvolle afweging, maar er is vertrouwen dat deze missie in de complexe realiteit van Afghanistan kan slagen.

“Het zit in de genen van GroenLinks om vanuit idealisme internationale politiek te willen voeren. Op basis daarvan hebben wij deze missie naar Afghanistan beoordeeld”, zei Sap.

Het kabinet bleek tijdens de debatten bereid te voldoen aan alle eisen van GroenLinks.

Nu ligt er een missie die onze missie is: een missie die recht doet aan ons verkiezingsprogramma en onze internationale betrokkenheid.

Eén GroenLinks-Kamerlid heeft geen vertrouwen in een goede afloop van de missie. Ineke van Gent kon daarom niet instemmen.

Civiele missie

De missie wordt een civiele missie en geen paramilitaire. GroenLinks heeft voor elkaar gekregen dat de politieopleiding van 6 naar 18 weken is uitgebreid. Hierdoor kan er lesgegeven worden in taal en schrijfvaardigheden, mensenrechten, wetskennis en goed bestuur.

Uitgesloten is dat opgeleide agenten deel zullen nemen aan offensieve of militaire activiteiten van de NAVO of anderen. Nederland draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de missie, en de veiligheid van de trainers.

Garanties

GroenLinks heeft garanties gekregen op de civiele inhoud van de trainingen, op de civiele taken die de rekruten en agenten moeten gaan uitvoeren en op de wijze waarop we omgaan met de veiligheid. Deze garanties hebben allemaal hetzelfde karakter: als ze niet worden nageleefd volgen er maatregelen. In het uiterste geval vertrekt de Nederlandse politiemissie uit Afghanistan.

Wanneer de veiligheidssituatie zó verslechtert dat de trainingen niet meer uitgevoerd kunnen worden, ook dan stopt de missie.

Motie

In april 2010 diende GroenLinks samen met D66 een motie in die het vorige kabinet opriep om te onderzoeken of Nederland een civiele politietrainingsmissie vorm kan geven die een bijdrage levert aan de wederopbouw van de rechtsstaat in Afghanistan.

In het verkiezingsprogramma is opgenomen dat Nederland politietrainers wil leveren aan de EU-opleidingsmissie in Afghanistan.

Lees ook de veelgestelde vragen over de civiele politietrainingsmissie in Afghanistan