Kamervragen over banden Eritrese asieltolken met regime

Kamerlid Linda Voortman stelt Kamervragen aan staatssecretaris Dijkhoff over het bericht dat nog altijd meerdere Eritrese tolken werkzaam zijn bij de IND die banden zouden hebben met het dictatoriale regime van Eritrea. Dit blijkt uit een onderzoek van het Bureau Integriteit en Veiligheid (BV&I) in handen van Argos en OneWorld. GroenLinks wil dat asielzoekers uit kunnen gaan van neutrale tolken in hun asielprocedure.

Nadat eerder twee Eritrese tolken op non-actief werden gezet na vragen van GroenLinks en berichtgeving op OneWorld, blijkt nu uit een verklaring van een verdachte tolk in het onderzoek van BV&I dat er nog steeds meerdere Eritrese tolken bij de IND werken die banden hebben met het dictatoriale regime in Eritrea. Ook blijkt uit het onderzoek dat de tolken die na vragen van GroenLinks op non-actief werden gesteld, in een eerder stadium niet goed zijn onderzocht.

Voortman: “De lange arm van het Eritrese dictatoriale regime reikt nog steeds tot aan de Nederlandse asielprocedure. Ik begin me af te vragen hoeveel goede onderzoeksjournalistiek en Kamervragen er nog nodig zijn om ervoor te zorgen dat de staatssecretaris dit probleem eindelijk serieus gaat nemen.”

De staatssecretaris antwoordde op eerdere vragen van GroenLinks dat er geen aanleiding was om IND-tolken scherper te controleren op hun banden met foute regimes. Voortman zal opnieuw Kamervragen stellen om er op aan te dringen dat de staatssecretaris zijn passieve houding wijzigt.

Voortman: “Ik wil van de staatssecretaris horen dat hij er voor gaat zorgen dat de controles op deze tolken worden verscherpt en ik wil dat hij de onderzoeken die naar de tolken zijn gedaan, naar de Kamer stuurt. Asielzoekers moeten er op kunnen vertrouwen dat hun tolken geen banden hebben met regimes waar ze voor gevlucht zijn.”