Kamervragen over bijnaramp met El Al toestel

Het internationale vliegveld Ben-Gurion is ternauwernood aan een (milieu)ramp ontsnapt. Dit bericht de Israelische krant Haaretz. Een vliegtuig van ElAl vervoerde in één ruim een lading van explosief en ontvlambaar materiaal. Pikant detail is dat deze vlucht uit Amsterdam kwam. Zeker gezien de bijzondere geschiedenis van ElAl op Schiphol is een scherp toezicht op de vracht van deze luchtvaartmaatschappij op z'n plaats. Tweedekamerlid Farah Karimi vraagt zich af hoe dit heeft kunnen gebeuren en of er wel afdoende is gecontroleerd.

 

Vragen van het lid Karimi (GroenLinks) aan de staatssecretaris van Economische Zaken

1)         Heeft u het artikel “Rescue team thwarts environmental disaster at airport”[1] gelezen?

2)         Klopt het dat de ElAl vlucht met levensgevaarlijke ontvlambare en explosieve lading, waar in het artikel over gesproken wordt, uit Amsterdam afkomstig was?

3)         Heeft ElAl op enige manier aan de Nederlandse autoriteiten gemeld dat er zich gevaarlijke stoffen aan boord van dit toestel bevonden? Waaruit bestond de lading van deze vlucht? Betrof het een vrachtvlucht of een gecombineerde vracht/passagiersvlucht? Wat is de procedure voor de im- en export en doorvoer van gevaarlijke stoffen (anders dan wapendoorvoer) over Nederlands grondgebied?

4)         Hebben de daartoe bevoegde autoriteiten de lading van de betreffende ElAl vlucht gecontroleerd? Zo ja, waarom is dan toch toestemming verleend om op te stijgen terwijl het evident was dat een dergelijke explosieve lading niet bij elkaar vervoerd mag worden? Zo neen, waarom niet?

5)         Bent u zich ervan bewust dat een dergelijke ramp waarvoor bij de luchthaven Ben-Gurion voor gevreesd werd, ook in Nederland kan gebeuren? Welke maatregelen gaat u nemen om te voorkomen dat dergelijke explosieve ladingen voortaan niet meer in vliegtuigen over Nederlands/Europees grondgebied vervoerd zullen worden?

6)         Herinnert u zich mijn vragen van 16 juni 2004?[2] Waarom is daar tot op heden nog geen antwoord op gekomen?

7)         Wat is de reden dat vragen over de positie van ElAl op Schiphol en de lading die deze maatschappij vervoerd, stelselmatig te laat worden beantwoord?

8)         In vraag 5 van bovennoemde vragen wordt gevraagd naar een overzicht van de aard en omvang van de El Al zendingen voor de periode 21.07.03-21.04.04. Wilt u deze periode uitbreiden tot 23.08.2004?

9)         Wilt u de vragen van 16 juni 2004 onmiddellijk beantwoorden?

[1] Haaretz 19.08.2004, http://www.haaretzdaily.com/hasen/spages/466887.html

[2] 2030415990, Aanhangsel van de Handelingen nr. 1639