Tweede Kamerlid Tom van der Lee stelt schriftelijke vragen aan minister Wiebes (EZK) over het gebruik van oude cijfers door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) om de klimaatplannen van de industrietafel door te rekenen. Als het PBL de nieuwste cijfers zou gebruiken zou blijken dat de CO2-boete voor grote bedrijven die weigeren te verduurzamen, in de praktijk uitkomt op een boete van 0 euro, schrijft NRC vandaag.

Het PBL wil de cijfers op basis waarvan de klimaatplannen doorgerekend worden wel actualiseren, maar pas na een opdracht van het ministerie, zegt Pieter Boot, hoofd klimaat, in de krant. Van der Lee wil dat de minister die opdracht nog eens expliciet geeft.

Van der Lee: “Na al het gedoe over de energierekening moet voorkomen worden dat er onduidelijkheid ontstaat over de plannen van het kabinet om de grote vervuilende industrie aan te pakken. We willen niet opnieuw dat de plannen van het kabinet te voordelig worden voorgespiegeld terwijl er in de praktijk onvoldoende gebeurt om grote vervuilers te laten betalen en burgers te ontzien. Daarom pleiten wij voor een CO2-belasting. Dat is eerlijk, effectief en eenvoudig.”