Kamervragen over homofobe lesmethode

GroenLinks Tweede Kamerleden Ineke van Gent en Jesse Klaver willen van minister Van Bijsterveldt weten wat zij vindt van de lesmethode ‘Wonderlijk gemaakt’. In deze lesmethode wordt negatief gesproken over het praktiseren van homoseksualiteit. Zo staat er onder andere in dat homoseksuele gevoelens “bij velen gelukkig gewoon over gaan” en dat “het een verstandige keuze is om er niets mee te doen”. De Kamerleden willen dat de minister in gesprek gaat met de scholen die deze lesmethode gebruiken.

Scholen zijn verplicht om een sociaal veilig klimaat voor hun leerlingen te creëren. Maar de helft van de leerlingen vindt dat je op school beter niet voor je homoseksualiteit uit kunt komen.

“We hebben het over kinderen die volop aan het ontdekken zijn wie ze zijn. Hoe kunnen ze zich daarin vrij en veilig voelen als de school hen tegelijkertijd leert dat het ongewenst is dat jongens met jongens zoenen en meisjes met meisjes,”aldus Klaver.

Van Gent: “De emancipatiebrief van de minister staat vol over het belang van een veilig schoolklimaat waarin homoseksuele leerlingen en docenten veilig uit de kast kunnen komen. Maar komt puntje bij paaltje dan doet ze niets. Juist in het onderwijs is er nog een wereld te winnen om de acceptatie van homo’s te verbeteren.”

Schriftelijke vragen van de leden Van Gent en Klaver (beide GroenLinks) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over voorlichting homoseksualiteit op scholen waarin de homoseksuele praktijk veroordeeld wordt (ingezonden op 14 december 2011)

1.      Heeft u kennisgenomen van de uitzending EénVandaag van 8 december jongstleden?2.      Wat vindt u van de lesmethode ‘Wonderlijk gemaakt’ die in deze uitzending aan bod komt? Hoe beoordeelt u teksten als ‘Homoseksuele gevoelens gaan bij velen gelukkig gewoon over’ en ‘Het is een verstandige keuze om er niets mee te doen’?3.      Hoe verhoudt deze methode zich tot het emancipatiebeleid van de minister?4.      Klopt het dat het Toezichtkader PO/VO bepaalt dat de leerlingen zich aantoonbaar veilig moeten voelen op school? Denkt u dat scholen een sociaal veilig klimaat kunnen creëren voor kinderen en jongeren met homoseksuele gevoelens als dezelfde school hen leert dat je wel homo mag zijn, zolang je niets doet met je homoseksuele gevoelens?5.      Hoe beoordeelt u de antwoorden van de jongeren uit het EénVandaagpanel waarvan 43% aangeeft dat homoseksualiteit bij hen op school nooit is besproken en 64% zegt dat de school geen veilige omgeving is om uit de kast te komen?6.      Bent u bekend met nog andere lesmethoden zoals ‘Wonderlijk gemaakt’ waarin de homoseksuele praktijk wordt veroordeeld? Is bekend op hoeveel scholen dergelijke lesmethoden worden gebruikt?7.      Bent u bereid om in gesprek te gaan met scholen die de lesmethode ‘Wonderlijk gemaakt’ of een vergelijkbare lesmethode gebruiken over de vraag hoe zij een aantoonbaar veilig klimaat voor homoseksuele leerlingen creëren?