Kamervragen over Nederlandse investeringen in leveranciers aan Syrische regime

Nederlandse financiële instellingen moeten zich onthouden van directe of indirecte steun aan het Syrische regime. GroenLinks vraagt ministers De Jager (Financiën) en Rosenthal (Buitenlandse Zaken) daarom de Tweede Kamer te informeren over de stappen die zij gaan ondernemen tegen de banken en pensioenfondsen die investeren in de elektronicabedrijven Finmeccanica en Netapp. Deze bedrijven leverden vorig jaar data-apparatuur aan Syrië.

Tweede Kamerlid Arjan El Fassed: “Iedereen in Nederland zou zich moeten onthouden van steun aan het Syrische regime, en dus ook de financiële instellingen. Het maakt niet uit of het directe steun betreft, of dat het geld via investeringen in bedrijven naar Damascus wordt versluisd. De EU-verordening moet hoe dan ook nageleefd worden.”

De EU heeft in januari 2012 een verbod ingesteld op verkoop, levering, overdracht en export van goederen en technologie voor monitoring van (internet)communicatie naar Syrië. De financiële instellingen Aegon, Delta Lloyd, ING en ABN Amro (via dochterbedrijf Neuflize), alsmede de pensioenfondsen ABP, Bpf BOUW, Medische Specialisten, Metaal en Techniek (PMT), Metalektro (PME), Grafische Bedrijven (PGB), Spoorwegpensioenfonds, Huisartsen, Zorg & Welzijn en het Shell Pensioenfonds, zouden hun investeringen dan ook direct moeten herzien.

El Fassed: ““De sancties tegen het Syrische regime zijn niet voor niets afgekondigd. Ook Nederlandse financiële instellingen hebben zich te onthouden van steun aan de onderdrukking van de Syrische bevolking. Sancties werken alleen als ze ook worden nageleefd.”

Uit onderzoek van Oxfam Novib en IKV Pax Christi bleek dinsdag dat Finmeccanica tot en met mei 2011 mobiele communicatie-apparatuur leverde aan de Syrische politie. De opstand in Syrië brak in maart van dat jaar uit, en werd direct met hevig geweld beantwoord. Netapp leverde in 2011 een dataopslagsysteem aan een Italiaans bedrijf, dat daarmee een omvangrijk internetcontrolesysteem bouwde voor het Syrische regime.

Vragen van het lid El Fassed (GroenLinks) aan de minister van Financien en de minister van Buitenlandse Zaken over Nederlandse investeringen in leveranciers aan het Syrische regime.

1. Kent u het bericht 'Nederlands geld naar leveranciers Syrisch regime'? 1)

2. Klopt het dat bedrijven die genoemd worden diensten leveren of hebben geleverd waarop momenteel een verbod op verkoop, levering, overdracht en export, direct of indirect, van goederen en technologie voor monitoring van (internet)communicatie waarmee de Syrische bevolking kan worden onderdrukt, zoals genoemd in bijlage V van Verordening 36/2012?

3. Geldt ook een verbod op het geven van technische of financiële bijstand bij en het leveren van tussenhandeldiensten bij deze goederen?

4. Hoe beoordeelt u het feit dat Nederlandse financiële instellingen zoals genoemd in het onderzoek van Profundo 2) investeren in bedrijven die dergelijke diensten leveren of hebben geleverd? Kunt u dit toelichten?

5. Hoe beoordeelt u instellingen met staatssteun die nog steeds direct of indirect diensten verlenen aan producenten en leveranciers van producten zoals genoemd in EU-verordening 36/2012?

6. Welke maatregelen heeft u tot nu toe genomen om naleving van EU-verordening 36/2012 en alle voorgaande sanctie maatregelen in dit kader te controleren en af te dwingen?

7. Hoe verzekert u dat sanctie maatregelen zoals genoemd in EU-verordening 36/2012 en het verbod op het - direct of indirect - omzeilen van deze sancties worden nageleefd? Kunt u dit toelichten?

8. Welke stappen onderneemt u specifiek met betrekking tot de financiële instellingen genoemd in het onderzoek? Kunt u dit toelichten?

1) Nederlands geld naar leveranciers Syrisch regime, nu.nl, 17 juli 2012, http://www.nu.nl/binnenland/2861187/nederlands-geld-leveranciers-syrisch...

2) Nederlandse investeringen in Finmeccanica en Netapp, Profundo in opdracht van Oxfam Novib en IKV Pax Christi, 16 juli 2012, http://www.oxfamnovib.nl/Redactie/Pdf/Onderzoeksrapporten/Nederlandse%20...