Kamp, stop dumpen van giftig afvalwater in de Nederlandse ondergrond!

GroenLinks wil dat Nederland stopt met het lozen van giftig afvalwater van gas- en olieboringen in de Nederlandse ondergrond. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren zal daar vanavond om vragen tijdens het wetgevingsoverleg Energie. Volgens haar kan het inspuiten van giftige afvalwater onder de grond leiden tot aardbevingen.

Gas en olievoorraden in Nederland raken langzaam maar zeker op, daardoor wordt gas en oliewinning steeds moeilijker. Bij de productie van dit moeilijker winbaar gas en olie ontstaat veel giftig afvalwater. Dit wordt in Nederland in oude putten geïnjecteerd in de provincies Friesland, Drenthe en Overijssel, omdat de miljoenen kubieke meters afvalwater te smerig zijn om dit nog te kunnen reinigen.

Van Tongeren: "Omwonenden en gemeenten hebben geen idee dat dit nu al in 3 provincies gebeurt,  waterbedrijven zijn er niet bij betrokken. Uit informatie van het KNMI trekt blijkt dat de injectie van dit vervuilde afvalwater een aardbeving veroorzaakt heeft bij de Friese Hoeve in Friesland in 2009 en mogelijk een tweede bij Noordwolde in 2011.  Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt een duidelijke relatie tussen aardbevingen, grondwater vervuiling en het injecteren van grote hoeveelheden vuil afvalwater. Dat is zeer zorgelijk." De Kamercommissie Economische Zaken bracht recentelijk een werkbezoek aan de VS om te bezien hoe daar omgegaan wordt met gas en schaliegaswinning.

GroenLinks vraagt Minister Kamp vanavond om de problematiek van aardbevingen en watervervuiling door afvalwaterlozing in de Nederlandse ondergrond in kaart brengt. Daarnaast wil van Tongeren dat de Rijksoverheid bestaande lozingen streng gaat monitoren en tot die tijd geen enkele nieuwe vergunning afgeeft voor dumping in onze ondergrond van giftig afvalwater.

Van Tongeren: "Bij Schonenbeek alleen gaan 300 vrachtwagenladingen giftig water per dag de grond in. Dit kan niet langer doorgaan, nu duidelijk is dat dit zorgt voor grondwatervervuiling en het risico op  aardbevingen doet toenemen. Minister Kamp moet direct maatregelen treffen."