Kandidaten partijbestuur en delegatieleden Europese Groene Partij (EGP)

Op het congres van 28 november 2009 wordt een nieuw partijbestuur en een nieuwe delegatie naar de Europese Groene Partij (EGP) gekozen. Kandidaten voor het nieuwe partijbestuur en voor de EGP delegatie zijn door de kandidatencommissie partijbestuur beoordeeld op hun geschiktheid voor de functie(s) waarvoor zij zich kandidaat hebben gesteld. De kandidatencommissie heeft haar advies op 26 september bekendgemaakt.

Het advies tref je hieronder aan.