Nederlanders van links tot rechts willen dat de inkomens- en vermogensongelijkheid fors wordt teruggedrongen. Dat, terwijl zij onderschatten hoe groot de inkomensongelijkheid en de vermogensongelijkheid in Nederland daadwerkelijk is. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat I&O Research in opdracht van GroenLinks deed.

I&O Research ondervroeg kiezers naar de verhouding tussen het inkomen van een directeur van één van de 25 grootste Nederlandse bedrijven en een gemiddelde werknemer van zo’n bedrijf. Nederlanders schatten in dat de directeur gemiddeld 25 keer zo veel verdient, terwijl zij vinden dat in de ideale situatie het inkomen van een directeur 8 keer zo groot moet zijn als dat van een gemiddelde medewerker. In werkelijkheid verdient een directeur 171 keer meer dan zijn of haar gemiddelde werknemer.

Uit het rapport blijkt dat deze egalitaire ideaalsituatie opvallend breed gedragen wordt. Kiezers van alle politiek partijen, ook van bijvoorbeeld VVD of CDA, willen een eerlijkere verdeling.

Eenzelfde trend bestaat bij vermogensongelijkheid. In Nederland bezit de rijkste 20% van de mensen 81% van al het vermogen. Kiezers weten dit niet. Zij denken dat de rijkste 20% van de mensen 49% van het vermogen bezit. Idealiter zien Nederlanders een verdeling waarbij de rijkste 20 % van de samenleving 26% van het vermogen bezit.

 

GroenLinks-leider Jesse Klaver: “De discussie rondom de dividendbelasting heeft de vraag opgeworpen wie er eigenlijk de baas is in Nederland. Hoge inkomens gaan er al jaren meer op vooruit dan lage inkomens, terwijl uit onderzoekt blijkt dat Nederlanders van links tot rechts willen dat de ongelijkheid afneemt. Dit gaat niet alleen over economische rechtvaardigheid, maar ook over democratische legitimiteit.”