Kleinschalige opvang en meer geld voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen

Vandaag heeft een Kamermeerderheid ingestemd met twee moties van GroenLinks om de positie van vluchtelingenkinderen te verbeteren: een voor kleinschalige opvang voor minderjarige vluchtelingen en een voor meer geld naar basisonderwijs aan vluchtelingenkinderen.

Kleinschalige opvang vluchtelingenkinderen

Linda Voortman roept in haar motie het kabinet op om minderjarige asielzoekers voortaan alleen nog in kleinschalige opvang op te vangen. Vluchtelingenkinderen moeten niet langer in grootschalige locaties, zoals sporthallen of lege kantoren, terechtkomen. In kleinschalige opvangplekken kunnen zij de aandacht en zorg krijgen die ze nodig hebben. Bij voorkeur zouden deze kinderen door een pleeggezin moeten worden opgevangen.

Voortman: “Vluchtelingenkinderen zijn op dit moment het kind van de rekening, de rekening die asielbeleid heet. Zij hebben vaak een verschrikkelijke reis achter de rug en zijn vaak getraumatiseerd. Daarom hebben zij het recht op een stabiele en rustige omgeving, dat kan via kleinschalige opvang geboden worden.”

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft al langer beloofd kinderen niet meer in grote campussen te plaatsen. Toch is het daar nog altijd niet in geslaagd, en is zelfs in oktober een nieuwe grote campus geopend in Borculo. Het NIDOS, verantwoordelijk voor de opvang van kinderen zodra ze een vergunning hebben gekregen, slaagt er wél in om kinderen kleinschalig en met zorg en aandacht op te vangen. Door de motie wordt het COA nu ook gedwongen ditzelfde te doen voor kinderen die nog in de asielprocedure zitten.

 

Meer geld naar basisonderwijs aan vluchtelingenkinderen

Een Kamermeerderheid heeft vandaag ingestemd met de motie van GroenLinks waarin de partij het kabinet verzoekt om extra geld vrij te maken voor vluchtelingenkinderen in het basisonderwijs. Op dit moment krijgt het basisonderwijs alleen aanvullende financiering voor een jaar extra onderwijs, terwijl het voortgezet onderwijs op twee jaar extra bekostiging kan rekenen. Dankzij deze motie wordt deze situatie nu gelijk getrokken.

Rik Grashoff: “Of een vluchtelingkind nu op de basis- of middelbare school zit, het heeft veel extra begeleiding nodig. Dat is niet ineens na één jaar voorbij. Daar hoort ook een evenredige vergoeding bij. Ik ben blij dat nu met deze aangenomen motie de ongelijke situatie gelijk is getrokken, en alle vluchtelingenkinderen, in het basis- en voortgezet onderwijs, gedurende twee jaar extra ondersteund kunnen worden.”