Klimaatsteun aan ontwikkelingslanden moet in de EU-begroting

De Europese Unie moet ruimte maken op haar begroting van 2010 voor klimaatsteun aan ontwikkelingslanden. GroenLinks-Europarlementariërs Judith Sargentini en Bas Eickhout dienen komende week daartoe amendementen in die zowel in de commissie Ontwikkelingssamenwerking als in de Milieucommissie behandeld worden.

GroenLinks heeft de Europese Commissie en de EU-landen herhaaldelijk gevraagd om geld te reserveren voor klimaatsteun aan ontwikkelingslanden. Helaas is dat tot nu toe nog steeds niet gebeurd. "Als de EU wil laten zien dat ze serieus is over het aanpakken van klimaatverandering, dan moet ze klimaatsteun aan ontwikkelingslanden op de begroting zetten," zeggen Sargentini en Eickhout.

Judith Sargentini: "Naar schatting overlijden er nu al jaarlijks driehonderdduizend mensen aan de gevolgen van klimaatverandering. Daarmee eist de opwarming van de aarde elk jaar evenveel slachtoffers als de tsunami in 2004. Wij in het Westen hebben dit probleem veroorzaakt. Het is onze morele plicht om ontwikkelingslanden te helpen zich aan klimaatverandering aan te passen."

Jaarlijks is een bedrag van ongeveer honderd miljard euro nodig om ontwikkelingslanden te helpen bij het aanpassen aan klimaatverandering en het terugdringen van hun CO2-uitstoot.

"Gezien de historische verantwoordelijkheid en draagkracht zou Europa daarvan minimaal 30 miljard euro voor haar rekening moeten nemen. Helaas is de EU tot nu toe niet verder gekomen dan mooie woorden. Dit kan zo niet doorgaan. Voor elke dag dat wij onze verplicht verzuimen, vallen er slachtoffers in ontwikkelingslanden," aldus Sargentini.

Verder vinden eind van dit jaar in Kopenhagen de internationale klimaatonderhandelingen plaats. Die kunnen alleen slagen als rijke landen bereid zijn om ontwikkelingslanden te helpen in hun strijd tegen klimaatverandering.

Klimaatexpert Bas Eickhout: "In Poznan hebben we gezien wat er gebeurt als wij niet over de brug komen. Helemaal niks. De EU gaat prat op haar koploperspositie. Het is nu tijd om dat waar te maken. De EU moet van zero naar hero. Ook kunnen we niet langer wachten, want de klimaatklok tik verder. Aangezien de Europese Commissie te lang treuzelt, hebben wij nu een eigen voorstel ingediend. De EU wil Kopenhagen tot een succes maken, dus ik ga ervan uit dat ons voorstel op een meerderheid kan rekenen."

De Milieucommissie, waar Bas Eickhout lid van is, stemt op 2 september over het GroenLinks-amendement. De commissie voor Ontwikkelingssamenwerking, waar Judith Sargentini lid van is, stemt op 3 september over het GroenLinks-amendement.