Er waart een spook door de westerse democratieën. Het rechts-populisme is in opmars. Donald Trump is gekozen als president van de Verenigde Staten. De Britten willen de Europese Unie verlaten. In Nederland werd het cynisme over Europa tot uitdrukking gebracht in een tegenstem tegen het associatieverdrag met Oekraïne. Voor mij zijn het uitdrukkingen van dezelfde onvrede: onvrede over globalisering en de ongelijke verdeling van lasten en lusten.

Het populisme wordt als een gevaar voor westerse democratieën gezien. Populisten vergroten de spanningen en tegenstellingen in de samenleving, zonder dat zij oplossingen bieden. Maar het populisme is vooral een symptoom van een ziekte die door de traditionele middenpartijen is verspreid.