Staatssecretaris Dekker verdedigt lerarenregister in Eerste Kamer

Kritisch GroenLinks gematigd positief over lerarenregister

De Senaatsfractie toonde zich tijdens het debat met staatssecretaris Dekker gematigd positief over het lerarenregister. GroenLinks gelooft in de toegevoegde waarde van het lerarenregister omdat in een snel veranderende wereld kwaliteitsborging in het onderwijs van groot belang is. Een stevigere verankering van het lerarenberoep met professionele standaarden is daarvoor nodig, met de stem van de leraar over de kaders en de criteria. Onder deze voorwaarde biedt het lerarenregister een waardevolle aanvulling in de visie van GroenLinks.


Vanaf 2022 zullen alle 250.000 Nederlandse leraren aan basisscholen, middelbare scholen en mbo's met hun onderwijsbevoegdheden geregistreerd moeten staan en bovendien bijscholing moeten volgen. Doen zij dit niet, dan dreigt ontslag of andere maatregelen. Die mogelijkheid ontstaat in de wet op zijn vroegst in 2026.

Senator Ruard Ganzevoort ziet door de exponentiële groei van kennis de noodzaak van bijscholing toenemen. ,,Mijn vader, zelf een leraar, zei wel eens voor de grap dat een goede leraar van bijna alle dingen bijna alles afweet. Tegenwoordig verwachten we dat een leraar in staat is om steeds weer op een effectieve manier snel veranderende kennisdomeinen te ontsluiten voor leerlingen."

Ruard over leraren: ,,het is een zwaar en bijzonder belangrijk vak in de vorming van jonge mensen in kennis, inzicht, vaardigheden en hun verdere leven."

Volgens Ruard vraagt dat nogal wat van leraren. ,,Het is een zwaar en bijzonder belangrijk vak in de vorming van jonge mensen in kennis, inzicht, vaardigheden en hun verdere leven. Als de wereld van leerlingen snel verandert, dan verandert de wereld van leraren ook en dan is het niet voldoende als meer dan vijf jaar geleden je opleiding met succes hebt afgerond. Het vak  vereist een voortdurende ontwikkeling en bijscholing. Het lerarenregister zorgt vooral voor voortdurend bijspijkeren en erkenning van leraren in de broodnodige vernieuwing van hun deskundigheid."


Kritisch toonde GroenLinks zich over de randvoorwaarden voor leraren in de dagelijkse praktijk, zoals te grote klassen, de vele lesuren en te veel onbevoegde leraren. ,,Dat probleem blijft vooralsnog ontstaan. De regering had in reactie op een Tweede Kamermotie van Rik Grashoff (GroenLinks) en Loes Ypma (PvdA) beloofd om voor 15 februari met een voorstel te komen om het lerarentekort terug te dringen, maar tot dusver heb ik niets gezien", benadrukt Ruard. Staatssecretaris Dekker kondigde aan dat het plan van aanpak nog deze maand zal verschijnen.


Volgende week dinsdag 21 maart vindt de stemming in de Eerste Kamer plaats over het voorstel. Voor meer achtergrondinformatie over dit wetsvoorstel, ga dan naar https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34458_invoering_van_het

Lees op de persoonlijke blog van Ruard de gehele spreektekst https://ruardganzevoort.wordpress.com/