Kroes moet opheldering geven over harde aanval netneutraliteit

Europarlementariër Judith Sargentini wil opheldering van Eurocommissaris Neelie Kroes over haar harde aanval op de netneutraliteit. In een opinieartikel Franse krant Libération zegt Kroes te werken aan een initiatiefvoorstel voor de internetmarkt waarbij internetaanbieders het recht krijgen om goedkopere abonnementen aan te bieden, waarin delen van het internet worden weggefilterd of afgeknepen. GroenLinks is er fel op tegen omdat het innovatie en vrijheid van meningsuiting ernstig hindert.

Nederland en Europees Parlement voor netneutraliteit

Kroes' voorstel is rechtstreeks in strijd met het principe van netneutraliteit, dat in Nederland bij wet is vastgelegd nadat bleek dat KPN en Vodafone het gebruik van concurrerende diensten als Whatsapp en Skype onmogelijk maakten. Ook het Europees Parlement sprak zich al meerdere keren uit voor handhaving van de netneutraliteit, afgelopen najaar nog in een breed gedragen resolutie.

Kroes stelt in het artikel dat providers goedkoper deelinternet mogen aanbieden, mits zij open zijn over de opgelegde beperkingen. Ook zullen ze worden verplicht de klant de mogelijkheid te bieden om alsnog een ongefilterd internet tegen een meerprijs af te nemen.

Volgens Sargentini is het voorstel vragen om problemen en slecht voor de innovatie:

“Providers kunnen zich zo laten sponsoren door internetdienstverleners. Facebook of Google koopt dan voorrang op internet, en drukt concurrenten weg. Een nieuwe dienst krijg je dan dus niet meer van de grond, dus zeg maar dag tegen je online innovatie. Internet zonder beperkingen zal bovendien steeds duurder worden, waarmee onze vrijheid van meningsuiting ernstig wordt beperkt.”

Kroes lijkt te denken dat de maatregel nodig is voor het uitrollen van breedband internet over heel Europa. Sargentini: “Het is de bedoeling dat iedereen in Europa toegang krijgt tot goed en snel maar ook compleet internet. Kroes offert de digitale vrijheid op onder druk van de telecomlobby. Maar commerciële belangen wegen toch niet ineens zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting, lijkt mij. Ik pieker er dus niet over Kroes hierin te steunen.”

Vragen van Europarlementariër Judith Sargentini aan de Eurocommissaris Neelie Kroes

  1. Werkt u inderdaad aan een nieuw initiatief op het gebied van internetkeuzevrijheid, zoals u stelt in een opinie-artikel in het Franse dagblad Libération?
  2. Klopt het dat u overweegt internetaanbieders, zowel voor wat betreft mobiel als vast internet, onder voorwaarden de mogelijkheid te geven om gefilterd internet aan te bieden aan consumenten voor een lagere prijs?
  3. Zo ja, bent u bekend met de verschillende resoluties die door het Europees Parlement zijn aangenomen, die zo'n invulling van de internetmarkt resoluut afwijzen? Hoe denkt u uw voorstel hiermee in overeenstemming te brengen?
  4. Zal uw voorstel de in enkele lidstaten geldende of voorgenomen wettelijke verboden op schending van de netneutraliteit onmogelijk maken of de werking ervan beperken of veranderen?
  5. Heeft u onderzoek gedaan naar de effecten van de door u voorgenomen maatregelen op de innovatie op het gebied van internetdienstverlening? Zo ja, wilt u dat onderzoek dan ter beschikking stellen aan het Europees Parlement?
  6. Bent u bereid uw woorden en uw initiatief in te trekken en in plaats daarvan voorstellen doen voor een duidelijke wettelijke grondslag voor de netneutraliteit?