Kwart huidige PGB-ers blijft beroep doen op regeling

Onderzoek van het ITS en de Universiteit van Nijmegen toont aan dat niet 10, maar mogelijk 25% van de huidige budgethouders een beroep zal blijven doen op een persoonsgebonden budget (pgb). Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Staatssecretaris Velthuijzen-Van Zanten wil op het pgb bezuinigen. Doordat er steeds meer uitzonderingen gemaakt worden, zal zij deze bezuiniging lang niet gaan halen.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman: “Langzaam vallen de bezuinigingsplannen als een kaartenhuis in elkaar. Omdat de plannen van de staatssecretaris grote gevolgen hebben voor mensen stapelt ze uitzondering op uitzondering. Het is beter en goedkoper om het pgb overeind te houden en te verbeteren.”

De zogenaamde vergoedingsregeling zal voor een grotere groep gaan gelden dan de staatssecretaris nu denkt, blijkt uit het onderzoek van ITS. Naast de 10% van de huidige gebruikers die het pgb sowieso behouden, zal er voor nog ongeveer 15% een uitzondering gemaakt worden via deze vergoedingsregeling.

De staatssecretaris heeft hier 50 miljoen euro extra voor gereserveerd, maar er zal meer dan het dubbele voor nodig zijn, misschien zelfs drie keer zoveel. GroenLinks wil dit bedrag laten doorrekenen. Ondanks dat het onderzoek van ITS door VWS is aangevraagd staat het niet in de voortgangsrapportage van de staatssecretaris.

Voortman: “De vergoedingsregeling zal voor een grotere groep gaan gelden dan de staatssecretaris nu denkt. En daarmee worden de bezuinigingen op het pgb weer onhaalbaarder.”

Meer uitzonderingen op  komst

Voor de mensen die hun pgb wel verliezen, is nog geen plaats. Zorginstellingen zijn nog niet klaar om hen goede zorg te leveren.

Uit onderzoek van de brancheorganisaties van zorgaanbieders ActiZ en BTN blijkt dat zorgaanbieders niet meer kunnen doen dan rekening houden met de individuele voorkeur en dat zij vaste zorgmomenten en flexibele zorg moeilijk kunnen realiseren door zorginstellingen. En dus kunnen zij eigen regie niet garanderen.

Ook dit zal betekenen dat de groep die alsnog een pgb kan krijgen, groter zal worden.

Zie ook: Doe mee, red het PGB!