Laat kinderen niet in armoede opgroeien

Vandaag roepen Save the Children, Defence for Children, SP en GroenLinks in een opiniestuk in de Volkskrant het kabinet op om snel wat te doen aan het toenemende aantal kinderen dat in armoede opgroeit. Zij stellen voor om kinderen een zelfstandig recht op sociale zekerheid te geven. Dat kan door het voorbehoud op te heffen op artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag. In dit artikel staat dat kinderen recht hebben op sociale zekerheid. De politieke partijen zullen dit aankaarten tijdens de begrotingsbehandeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Bijna 400.000 kinderen in Nederland groeien op in armoede. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit is sinds 2007 met 124.000 toegenomen. Pim Kraan (Save the Children): “Kinderen die in armoede opgroeien blijven een kwetsbare groep: ze hebben vaak gezondheidsproblemen en een lager opleidingsniveau. Ook lopen zij een twee keer zo hoog risico om op latere leeftijd weer in de armoede terecht te komen. En vergeet niet het sociale isolement: kinderen durven geen vriendjes thuis uit te nodigen, kunnen niet deelnemen aan schoolexcursies of doen niet mee aan sport- en culturele activiteiten.”

Nederland heeft als enige land ter wereld een voorbehoud op artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag. Dit kan leiden tot schrijnende situaties waarin jonge kinderen honger lijden of hun woning uitgezet dreigen te worden. Deze situaties kunnen uit de hand lopen omdat deze kinderen geen zelfstandig beroep kunnen doen op de sociale zekerheid. Een voorbeeld is de invoering van de kostendelersnorm per 1 juli van dit jaar. Hierdoor zijn vele gezinnen onder de armoedegrens geraakt.

Het VN-Kinderrechtencomité tikt Nederland al sinds een geruime tijd op de vingers. Linda Voortman (GroenLinks): “Het is onacceptabel dat kinderen in armoede opgroeien, elk kind verdient een eerlijke kans om zich volwaardig te kunnen ontwikkelen." Sadet Karabulut: "Minister Asscher beloofde na zijn aantreden ‘het vuur uit z’n schoenen te lopen’ voor kinderen die in Nederland in armoede opgroeien. Het kabinet kan hiermee beginnen door zich te gaan houden aan zoiets fundamenteels als het Kinderrechtenverdrag.”

Tijdens de begrotingsbehandeling SZW zullen SP en GroenLinks minister Asscher oproepen het voorbehoud op te heffen.

Lees het volledige opiniestuk hier.