Onderwijs
GroenLinks verzet zich tegen rendementsdenken in het onderwijs

Laat middelbare scholen niet selecteren op basis van toetsscores

Toetsscores van kinderen mogen niet meer door basisscholen worden doorgegeven aan middelbare scholen. Dat bepleit GroenLinks-Tweede Kamerlid Jesse Klaver morgen tijdens het debat over het omzeilen van het schooladvies. Klaver wil dat de wet gewijzigd wordt, zodat bij het besluiten over toelating van een kind het schooladvies leidend is en niet de toetsresultaten uit het verleden.

Recentelijk werd de datum van de cito eindtoets verplaatst, zodat middelbare scholen kinderen scholen niet selecteren op basis van de resultaten van de eindtoets, maar op basis van het schooladvies. De huidige regels laten echter ruimte aan middelbare scholen regionaal afspraken te maken over het delen van extra onderwijsgegevens van kinderen, zoals het delen van het onderwijskundig rapport met daarin de toetsresultaten van een kind. Ouders en basisscholen geven aan dat middelbare scholen aanvullende gegevens vragen van kinderen en zo het schooladvies proberen te omzeilen. Klaver wil dat de wet gewijzigd wordt, zodat scholen alleen na het toelaten van een kind inzicht krijgen in diens onderwijskundig rapport.

Jesse Klaver: “De toekomst van kinderen moet niet bepaald worden door hun toetsresultaten uit het verleden. Toetsen zijn bedoeld voor de leerling, ouders en docent om de voortgang van de leerling te volgen, maar niet om kinderen op af te rekenen. Kinderen leren op school veel meer dan leren en schrijven alleen. Daarom moeten we breken met de doorgeslagen nadruk op toetsen en vertrouwen hebben in de docenten die voor ieder kind een individueel schooladvies opstellen.”

GroenLinks vindt daarnaast dat de inspectie scholen niet langer negatief moet beoordelen op basis van de afstroom van leerlingen. Nu worden middelbare scholen door de Inspectie van Onderwijs afgerekend wanneer scholieren naar een lager niveau overstappen dan waarop ze zijn gestart. Dit zorgt ervoor dat middelbare scholen een prikkel krijgen om kinderen te selecteren op basis van hun toetsscores.