GroenLinks verwelkomt het rapport 'Meer met Energie' over een andere energiepolitiek. GroenLinks strijdt al jaren voor een revolutie in de energiepolitiek: alles moet uit de kast. GroenLinks wil uiterlijk met Prinsjesdag een nieuw Energieplan van het kabinet. Zij moeten het rapport van de Commissie Willems uitvoeren en verdere stapen zetten.

Terecht pleit de commissie voor versnelling van de omschakeling naar een duurzame energiehuishouding en verhoging van het tempo van energiebesparing. Dit is broodnodig en had al jaren geleden moeten zijn gebeurd. Beter laat dan nooit. Terecht benadrukt de commissie Willems de grote kansen voor het Nederlandse innovatieve bedrijfsleven op het gebied van kennis van duurzame energie en besparing. Energietransitie hoort inderdaad een innovatie-sleutelgebied te zijn. GroenLinks pleit hier al jaren voor.

De ambities van de commissie zijn een stap in de goede richting. GroenLinks wil méér: in 2050 zou alle energie duurzaam moeten zijn. Ook is verdere verhoging van de jaarlijkse energiebesparing noodzakelijk. Kernenergie is geen duurzame energie en daarom geen optie. Jammer dat de Commissie Willems niet tot deze conclusie is gekomen. GroenLinks mist verder een duidelijk pleidooi voor prijsmaatregelen: snelle invoering van een kilometerheffing en energiebelasting voor grootverbruikers van fossiele energie. Dat geldt ook voor extra regulering van produktmarkten: het stellen van eisen aan energie-slurpers op de weg en in huis en bedrijf (auto's, computers, lampen, woningen e.d.). Ronduit teleurstellend is dat alle te nemen maatregelen worden doorgeschoven naar een volgend kabinet. Dat is te laat. Het 'hervormingskabinet' Balkenende heeft al veel te lang op zijn handen gezeten. Daarom zegt Groen:Links tegen de minister van Energie (Economische Zaken) Brinkhorst: 'Laurens Jan: Ga aan het werk!!!'

Kees Vendrik
Wijnand Duyvendak