Lenteakkoord: pijn Rutte teruggedraaid, groene doorbraak en eerlijke kansen

Vandaag maken GroenLinks, D66, ChristenUnie, VVD en CDA het definitieve lenteakkoord bekend. GroenLinks nam het voortouw om met deze partijen af te rekenen met het kille bezuinigingsbeleid van het kabinet-Rutte en de 15 pijnlijkste bezuinigingen van tafel te krijgen. Na anderhalf jaar stilstand worden nu eindelijk stappen gezet richting een groene en sociale uitweg uit de crisis. Iedereen in Nederland zal pijn voelen door de maatregelen uit het akkoord, maar GroenLinks dwong af dat de pijn zo eerlijk mogelijk verdeeld wordt en de lage inkomens gecompenseerd worden. De vervuiler gaat betalen en groen gedrag gaat lonen.

Lees ook:

De hoofdpunten van het Lenteakkoord
Overzicht van de koopkrachteffecten van het Lenteakkoord (pdf)
Alles wat u wilt weten over het Lenteakkoord (q&a)
Lenteakkoord is sociaal en groen weerwoord op kabinet-Rutte

Jolande Sap: ,,De bezuiniging van 12 miljard euro gaat natuurlijk iedereen voelen. Maar waarom GroenLinks hiermee heeft ingestemd, is omdat de pijn zo eerlijk mogelijk wordt verdeeld. De lage inkomens worden zoveel mogelijk ontzien. GroenLinks kan hier ook aan meedoen omdat er een radicale stap gezet wordt gezet naar verduurzaming van de economie.''

De bezuinigingen op het pgb, passend onderwijs en natuur zijn teruggedraaid en de Wet Werken naar Vermogen gaat niet door, zodat de bezuinigingen op de bijstand en de sociale werkplaatsen van de baan zijn. GroenLinks heeft ook voor elkaar gekregen dat erĀ  voor het eerst een grote stap gezet wordt naar een groene economie. Kolen en aardgas krijgen voor bedrijven een hogere, eerlijke prijs. Zo wordt schone stroom rendabeler. Zonnepanelen worden goedkoper, dat gebeurt zelfs al per 1 juli. Verder investeren de partijen in het isoleren van woningen en het stimuleren van duurzaam bouwen. We belasten de grootste vervuiling zwaarder, zoals de kilometervergoeding voor vrachtwagens.

Eerlijker

Met het lenteakkoord wordt de pijn van de crisis veel eerlijker verdeeld dan in het Catshuisakkoord van het kabinet. Mensen met een laag inkomen worden helemaal gecompenseerd voor het hogere eigen risico en de zorgtoeslag en het kindgebonden budget gaan bijvoorbeeld omhoog. De nettolonen voor mensen met een laag en middeninkomen gaan omhoog. Rijken gaan juist meer betalen: er komt tijdelijk een hogere belasting op inkomens boven de 150.000 euro en een bonusbelasting. Ook heeft GroenLinks hard gevochten voor de crisismaatregel waardoor mensen met lage inkomens gespaard en topinkomens extra belast worden in economisch moeilijke tijden. Alleenstaanden, alleenstaande ouderen en alleenstaande AOW-ers hebben volgend jaar iets meer te besteden door het akkoord. De pijn van de crisis is zo eerlijk mogelijk verdeeld.