Lenteakkoord is sociaal en groen weerwoord op kabinet-Rutte

Na de val van het kabinet-Rutte greep GroenLinks de kans om af te rekenen met het rechtse bezuinigingsbeleid van Rutte. Het Lenteakkoord is een belangrijke eerste stap naar een groene en sociale uitweg uit de crisis. We draaien pijnlijke bezuinigingen terug en maken een serieuze doorbraak naar een echte groene economie. Het kabinet-Rutte heeft Nederland anderhalf jaar stilgezet, terwijl de crisis heviger werd. Met de maatregelen uit het lenteakkoord zijn de lage inkomens beter af dan met de voorstellen uit het Catshuisakkoord. Iedereen in Nederland zal pijn voelen door de maatregelen uit het pakket, maar GroenLinks dwong toezeggingen af waardoor de pijn eerlijk verdeeld wordt en de lage inkomens gecompenseerd worden. De vervuiler gaat betalen en groen gedrag gaat lonen.

De bezuinigingen van het kabinet-Rutte op de PGB’s, natuur, passend onderwijs, openbaar vervoer en de griffierechten zijn onder andere teruggedraaid (klik hier voor de tien meest pijnlijke bezuinigingen van Rutte die zijn teruggedraaid). Vergroening van de economie leidt ertoe dat vervuiling een eerlijke prijs wordt doorgerekend, waardoor de belasting op arbeid omlaag kan. Bedrijven en burgers die investeren in duurzaamheid krijgen ruim baan. De vervuiler betaalt, de vergroener verdient. Van een flinke belasting op kolen en aardgas tot het goedkoper maken van zonnepanelen. (klik hier voor de belangrijkste vergroeningsmaatregelen in het Lenteakkoord).

De Wet werken naar vermogen is van tafel en daarmee ook de forse bezuiniging op de bijstand, sociale werkplaatsen en de wajong. GroenLinks ziet nu alle kans om deze regelingen op een sociale manier samen te voegen. Wij willen investeren in de kansen en mogelijkheden van mensen om hen daadwerkelijk aan de slag te kunnen helpen. Met het lenteakkoord is ook het taboe van de hypotheekrenteaftrek doorbroken. Vanaf 2013 is de betaalde rente op hypotheken alleen aftrekbaar als het een lening betreft die binnen 30 jaar annuïtair wordt afgelost. Eindelijk worden de eerste stappen gezet om de woningmarkt te hervormen.

Wekenlange vergadersessies van VVD, CDA en PVV in het Catshuis leverden niets op. Het akkoord dat daar op tafel lag bestond uit kortzichtige, kille bezuinigingen die de lage inkomens hard troffen en geen toekomstperspectief boden. Terwijl de crisis voortduurt en meer en meer mensen in de problemen komen. Hier is met het Lenteakkoord een antwoord op gekomen. Iedereen in Nederland zal pijn voelen door de maatregelen uit het pakket, maar door GroenLinks zal de pijn eerlijk worden verdeeld en de lage inkomens gecompenseerd.

Lees ook: