Het lerarenregister is door beide Kamers aangenomen

Lerarenregister aangenomen in Senaat met steun GroenLinks

Het lerarenregister is dinsdagmiddag aangenomen in de Eerste Kamer met steun van GroenLinks. Hoewel de Senaatsfractie zich kritisch toonde over het lerarentekort in het onderwijs, is GroenLinks van mening dat het lerarenregister uiteindelijk bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs.

Ruard Ganzevoort, zelf werkzaam in het onderwijs, koos na een kritische afweging om voor te stemmen omdat 'een onbetwiste kwaliteit van leraren bijdraagt aan het gezag en de uitstraling van het beroep'. Doorslaggevend voor Ruard was de zelfbeschikking van leraren. ,,De docenten mogen zelf hun cursussen kiezen en betrokken zijn bij de validatie. Dat vind ik een sterk onderdeel en daarom vinden we dit als Eerste Kamerfractie een goed voorstel."

Vanaf 2022 zullen alle 250.000 Nederlandse leraren aan basisscholen, middelbare scholen en mbo's met hun onderwijsbevoegdheden geregistreerd moeten staan en bovendien bijscholing moeten volgen. Doen zij dit niet, dan dreigt ontslag of andere maatregelen. Die mogelijkheid ontstaat in de wet op zijn vroegst in 2027.

Senator Ruard Ganzevoort ziet door de exponentiële groei van kennis de noodzaak van bijscholing toenemen. ,,Tegenwoordig verwachten we dat een leraar in staat is om steeds weer op een effectieve manier snel veranderende kennisdomeinen te ontsluiten voor leerlingen."

Voor meer informatie over de wet https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34458_invoering_van_het 

De integrale spreektekst van Ruard Ganzevoort is terug te vinden op https://ruardganzevoort.wordpress.com/