Onderwijs
GroenLinks verzet zich tegen rendementsdenken in het onderwijs

Lerarenregister alleen kans van slagen als lerarentekort wordt opgelost

GroenLinks vindt het belangrijk om te investeren in meer leraren en de kwaliteit van de leraar. Een lerarenregister draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs. Daarvoor moet eerst het lerarentekort worden opgelost. GroenLinks vraagt daarom staatssecretaris Dekker om een plan van aanpak te maken om het lerarentekort tegen te gaan.

GroenLinks vindt dat de kwaliteit van het onderwijs valt of staat met de kwaliteit van de leraar. Het lerarenregister draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs, omdat leraren via dit register kunnen aantonen dat ze hun vak verstaan en bijhouden. Het register moet alleen wel door de leraren zelf worden bijgehouden en persoonlijke gegevens mogen alleen voor hen beschikbaar zijn.

Rik Grashoff: “Het lerarenregister draagt bij aan een sterke beroepsgroep en versterking van de positie van de leraar. Dit zal alleen falen als er niet extra maatregelen worden genomen, zoals het oplossen van het lerarentekort. Dan wordt het lerarenregister eerder een blok aan het been.  De staatssecretaris moet hier werk van maken.”

Het groeiende lerarentekort is een groot probleem, waar snel wat aan moet worden gedaan. De instroom op de PABO is de laatste jaren gehalveerd, terwijl er de komende jaren meer docenten nodig zijn in het basisonderwijs. GroenLinks vraagt de staatssecretaris om voor 1 februari 2017 met een plan van aanpak te komen voor het oplossen van het lerarentekort. Daarbij moet  onder meer aandacht worden besteed aan de beloning en carrièreperspectief, opleidingsstructuur, kwalitatief aanbod van bijscholingen en de beperking van de werkdruk van leraren. GroenLinks vindt dat hierin extra geïnvesteerd moet worden.