GroenLinks, SP en PvdA presenteren ook dit jaar weer alternatieven voor Prinsjesdag. Het is in deze tijden van voorspoed mogelijk om te kiezen voor meer bestaanszekerheid en een sterkere samenleving. Door leraren, politieagenten en werkenden in de zorg meer te waarderen. Door ervoor te zorgen dat meer mensen een betaalbare woning kunnen vinden. En door dat op zo’n manier te doen dat de rekening eerlijk wordt verdeeld.

  1. Mensen boven multinationals

Het probleem van 2020 is niet dat bedrijven en rijken te weinig winst maken of teveel belasting betalen. Daarom vragen we van grote bedrijven en banken een extra bijdrage. Ook verhogen we de belastingen voor miljonairs en grootverdieners. Zo kunnen we de BTW-verhoging terugdraaien en de zorg voor iedereen betaalbaar houden. SP, GroenLinks en PvdA kiezen er op deze manier voor om mensen boven multinationals te stellen.

  1. Waardering voor de mensen die werken voor ons allen

Elke dag zetten miljoenen mensen zich in om Nederland beter te maken. Leraren die zich met hart en ziel bekommeren om onze kinderen. Mensen in de zorg die met toewijding ervoor zorgen dat zieken de zorg krijgen die zij nodig hebben. Politiemensen die dag in dag uit zorgen voor veiligheid op straat. Wij kiezen ervoor te investeren in de mensen die belangrijk werk doen voor ons allemaal, in plaats van verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven en multinationals.

  1. Betaalbaar wonen en eerlijk klimaatbeleid

Wij kiezen voor meer betaalbare en duurzame woningen. Iedereen moet kunnen rekenen op een fijn huis in een buurt waar je kinderen kunnen buitenspelen. We investeren in bouwen, lagere huren en het renoveren van huizen. Ook zorgen we ervoor dat de energierekening betaalbaar blijft. Grote vervuilers betalen meer.