Maak actieplan voor 12.000 extra verpleegkundigen

De 12.000 extra verzorgenden die het kabinet beloofd heeft moeten er komen. Kamerlid Linda Voortman wil daarom dat het kabinet zo snel mogelijk een actieplan ‘banen in de zorg’ maakt. Volgens Voortman ontbreekt elk gevoel van urgentie bij het kabinet. GroenLinks wil daarom in navolging van het actieplan LeerKracht een actieplan Banen in de Zorg.

Met het plan moeten overheid, werknemers en zorginstellingen zich verbinden aan het doel om 12.000 extra paar handen aan het bed te krijgen.

Voortman: “Die banen komen er niet vanzelf. We moeten echt alles op alles zetten om werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Met een beter salaris, extra scholing en een extra investering in wijkverplegers gaat het lukken.”

Vandaag blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder MBO’ers die een opleiding in de zorg doen, dat slechts 14% van hen is bereid in de ouderenzorg te gaan werken. Pas als ze meer aandacht aan ouderen kunnen geven, meer gaan verdienen of nergens anders werk vinden is de rest bereid te kiezen voor een loopbaan in de ouderenzorg. Voortman wil een schriftelijke reactie van de minster op dit onderzoek.

GroenLinks presenteert vandaag een eigen inzet voor het actieplan. Hiermee wordt de 860 miljoen euro die het kabinet  wil uitgeven gerichter geïnvesteerd in meer verzorgenden. GroenLinks wil:

- 400 miljoen per jaar investeren in extra verzorgenden in instellingen in de thuiszorg, verpleging en gehandicapten- en geestelijke gezondheidszorg om de werkdruk te doen afnemen en zorg kleinschaliger te kunnen organiseren.

- 100 miljoen per jaar uitgeven aan meer scholing en loopbaanmogelijkheden voor mensen die al in de zorg werken.

- 100 miljoen steken in meer wijkverpleegkundigen om de zorg dichter bij huis te kunnen organiseren.

- Het overige bedrag moet gereserveerd worden voor afspraken tussen werkgevers, werknemers en cliëntenorganisaties in de zorg.

Het kabinet geeft telkens geen duidelijkheid over of de 12.000 extra verpleegkundigen er wel komen. Gedoogpartner PVV blijkt hier ook niet fel op te zitten. Vorige week liet minister Schippers weten dat het kabinetsdoel van de 12.000 extra verzorgenden moeilijk haalbaar was. Eerder bezuinigde het kabinet op kinderopvang en MBO-onderwijs voor 30plussers. Voor GroenLinks is de maat vol en moeten er nu concrete maatregelen genomen worden. De fractie pleit daarom voor een Actieplan Zorg, vergelijkbaar met het eerder succesvol gebleken Actieplan Leerkracht.

Voortman: “Ik wil resultaten zien. En in plaats van te roepen vanaf de zijlijn doe ik vast een voorstel.”

 

Actieplan ‘Banen in de Zorg’

Het was één van de eerste en grootste beloften van het kabinet: Er komen 12.000 extra verzorgenden voor de ouderenzorg. Deze extra medewerkers zijn meer dan welkom. Want nu al kunnen verpleegkundigen en verzorgenden door werkdruk en tekort aan collega’s niet de zorg bieden die de mensen die daarvan afhankelijk zijn, nodig hebben. Hoog tijd dus voor concrete doelen en maatregelen. Het kabinet wil er niet aan en legt zich er al bij neer dat zij die 12.000 extra werknemers niet binnen gaan halen. Daarom dringt GroenLinks aan op een nationaal actieplan ‘Banen in de Zorg’ en geeft alvast een voorzet voor de eerste maatregelen.

De komende tijd moeten alle zeilen bijgezet worden om te voorkomen dat er grotere personeelsproblemen in de zorg ontstaan. In 2020 hebben we 400.000 extra mensen in de zorg nodig om noodzakelijke zorg te kunnen bieden. De beroepsbevolking groeit niet hard genoeg om dit op te kunnen vangen. De 12.000 extra medewerkers die dit kabinet bovenop de natuurlijke groei belooft, lijken een druppel op de gloeiende plaat, maar moeten er echt komen.

GroenLinks heeft meerdere keren aangedrongen op doelen en concrete maatregelen van het kabinet om op die belofte van 12.000 extra verzorgenden ook echt waar te maken, maar het kabinet geeft niet thuis. Doelen wil het kabinet niet stellen, maatregelen blijven vooralsnog uit en het kabinet legt zich er al bij neer dat het moeilijk wordt de belofte in te lossen. Ondertussen neemt het kabinet verschillende maatregelen die het juist niet makkelijker maken om in de zorg aan de slag te gaan, zoals bezuinigen op kinderopvang of op MBO-opleidingen voor 30plussers, waar juist veel mensen voor de zorg opgeleid worden.

1. Investeer gericht in personeel

Het kabinet investeert 860 miljoen in zorg in instellingen, die daarmee bijvoorbeeld meer personeel aan kunnen trekken. GroenLinks vindt dat het kabinet niet simpelweg een pot met geld aan instellingen moet geven, maar ook moet aangeven wat daarmee moet gebeuren. Daarnaast hebben we niet alleen personeel in instellingen nodig, maar ook daarbuiten. Wie afhankelijk is van zorg, wil deze zoveel mogelijk in de eigen omgeving krijgen. Er moet dus niet alleen geld naar instellingen gaan, maar ook naar de zorg thuis. Wat GroenLinks betreft:

- 400 miljoen per jaar gericht investeren in instellingen in thuiszorg, verpleging en gehandicapten- en geestelijke gezondheidszorg, onder de voorwaarde dat instellingen dit geld inzetten om de zorg kleinschaliger te organiseren en de werkdruk te doen afnemen.

- 100 miljoen investeren in scholing en loopbaanmogelijkheden, via een opleidingsfonds waar zowel instellingen als zelfstandige zorgverleners gebruik van kunnen maken.

- 100 miljoen voor meer wijkverpleegkundigen. Zij kunnen helpen de zorg beter rondom de cliënt te organiseren, de zorg beter af te stemmen en eerder te signaleren welke zorg mensen nodig hebben, zodat een later beroep op zwaardere en duurdere zorg voorkomen kan worden.

2. Plannen maak je niet voor, maar mét het werkveld
Het werkveld wordt te weinig betrokken bij de kabinetsplannen voor de arbeidsmarkt in de zorg. Een gemiste kans, want daar zit immers de ervaring en de kennis en juist van de mensen op de werkvloer kunnen de meest vernieuwende ideeën komen. Het kabinet moet overheid, werknemers, zorginstellingen en cliëntenorganisaties verbinden aan het doel om meer mensen in de zorg aan de slag te krijgen. GroenLinks wil daarom dat het kabinet organisaties als Abvakabo, V&VN, maar ook cliëntenorganisaties uitdaagt om met plannen en innovatieve pilots te komen en daarvoor ook ruim budget beschikbaar te stellen. Naast de al bestaande potjes voor innovatie in de zorg, kan hiervoor geld gevonden worden in de investering die het kabinet voor instellingen gereserveerd heeft.
3. Meer vertrouwen in professionals
Verpleegkundigen en verzorgenden moeten meer ruimte krijgen om hun werk in te delen. De maatregelen die het kabinet al heeft genomen om meer taken van artsen naar verpleegkundigen te brengen, maakt het werk voor verpleegkundigen en verzorgenden aantrekkelijker, zorgt voor meer loopbaanmogelijkheden en maakt de zorg ook nog eens goedkoper. Wat GroenLinks betreft is dit een stap in de goede richting, maar mag het kabinet hier niet achterover gaan leunen. Zij moeten blijven zoeken naar meer mogelijkheden voor taakherschikking en snel een einde maken aan stopwatchzorg en overbodige bureaucratie.
4. Toets beleid op gevolgen voor arbeidsmarkt in de zorg
Het kabinetsbeleid is niet consistent. Terwijl beloofd wordt meer mensen in de zorg aan de slag te krijgen, worden tegelijkertijd maatregelen voorgesteld die dit voornemen juist dwarsbomen. De belofte van het kabinet is niet te rijmen met bezuinigingen op de kinderopvang en op het MBO-onderwijs. Door deze bezuinigingen wordt het voor mensen die van carrière willen veranderen of willen herintreden, juist moeilijker om de stap naar de zorg te maken. En dat terwijl juist daar veel nieuwe zorgmedewerkers binnen zijn te halen. GroenLinks wil daarom dat kabinetsmaatregelen, op welk terrein ze ook gedaan worden, worden getoetst op de gevolgen voor de arbeidsmarkt in de zorg.
5. Heldere doelen en maatregelen
Zonder einddoel en een plan voor tussenstappen wordt het lastig om een einddoel te halen. Het lijkt GroenLinks daarom logisch om allereerst bij te houden wat er op de arbeidsmarkt in de zorg gebeurt, of de arbeidsmarkt groeit en of de beloofde 12.000 verpleegkundigen en verzorgenden er ook echt komen. Het kabinet heeft vier jaar de tijd om de belofte in te lossen en de teller is bij aantreden van het kabinet al begonnen met lopen. GroenLinks wil dat het kabinet goed in de gaten houdt of de teller snel genoeg oploopt en wil dat het kabinet jaarlijkse tussendoelen stelt. Alleen op die manier kan op tijd gezocht worden naar extra maatregelen. Bij de komende begrotingsbehandeling dit najaar moeten de eerste 3.000 extra verzorgenden aan de slag zijn, anders moeten er extra maatregelen genomen worden.