Maak van aanpak seksisme vast onderwerp in functioneringsgesprekken defensie

GroenLinks wil dat de aanpak van seksisme vast onderwerp wordt in functioneringsgesprekken bij defensie. Leidinggevenden moeten voortaan altijd opvolging geven aan incidenten waarbij sprake is van uitsluiting, belediging en vernedering van vrouwen. Bij herhaling moet een straf worden opgelegd. In het opleidingstraject voor nieuwe rekruten moet daarom meer aandacht worden besteed aan seksisme en discriminatie. Dat stelt Diks woensdag voor in een Kamerdebat over defensiepersoneel.

 

Diks doet haar voorstellen naar aanleiding van het eerste jaarrapport van de Visitatiecommissie onder leiding van Gerdi Verbeet, die is ingesteld om het verbeteren van de fysieke en sociale veiligheid bij defensie te monitoren. In dat jaarrapport concludeert de commissie dat vrouwen vaak worden aangeduid als ‘het zwakke geslacht’, dat sommige eenheden openlijk aangeven liever geen vrouwen in de groep te hebben omdat het de groepsmentaliteit zou ondergraven, en dat men liever niet met vrouwen op patrouille wil. Ook kwam de commissie meerdere keren posters of zelfs emblemen van eenheden tegen waarop vrouwen als lustobject zijn afgebeeld.

Diks: “Wat GroenLinks betreft, is het tijd dat we een hele heldere boodschap afgeven aan iedereen bij defensie: in Nederland accepteren we geen seksisme, ook niet in de krijgsmacht. Soldaten in een eenheid moeten blind op elkaar kunnen vertrouwen: seksisme en andere vormen van uitsluiting ondermijnen de veiligheid en gebondenheid in een groep. Het is een strategische zwakte.”

Diks vraagt de bewindspersonen om leidinggevenden in de defensieorganisatie actief te laten handhaven op seksistische incidenten. Het onderwerp moet vervolgens in de jaarlijkse personeelsrapportage aan de Tweede Kamer worden meegenomen. Dan kan de Kamer bijhouden of het actief wordt opgepakt en er verbetering optreedt. Diks: “Het aanspreken op seksistische opmerkingen of handelingen gebeurt nog veel te weinig. Anders was de Visitatiecommissie niet zoveel openlijk seksisme tegengekomen. De politiek moet een duidelijke norm neerleggen en daar ook naar handelen.”

Daarnaast wil GroenLinks dat in het opleidingstraject het overbruggen van onderlinge verschillen centraal komt te staan. Het opleidingstraject is volgens de Visitatiecommissie te weinig met zijn tijd meegegaan. “Als we anno 2019 niet in staat zijn om goed functionerende teams te creëren die uit meer bestaan dan alleen maar witte mannen, dan kan defensie het komende eeuw wel schudden. We kampen nu al met een problematisch personeelstekort, en dat wordt op deze manier alleen maar erger,” aldus Diks. “Diversiteit moet de norm zijn, niet de uitzondering.”