Maak van uitstel onderwijsbezuinigingen gelijk afstel

GroenLinks is blij dat de bezuiniging op passend onderwijs wordt uitgesteld, net als de kennisboete op studieuitloop, de zogeheten Halbeheffing. Tweede Kamerlid Jesse Klaver is tevreden over het uitstel, maar vindt dat van uitstel nu nog afstel moet komen, de plannen moeten van de baan. GroenLinks wil investeren in intensiever onderwijs en leerlingen en studenten meer en betere docenten bieden.

Klaver: “Het is goed dat de plannen uitgesteld worden. Maar dit is geen uitstoken hand van het kabinet, dit is een gebaar met het mes op de keel. Ik heb deze alternatieven eerder al aangedragen, maar kreeg toen nul op het rekest. Pas nu het erop lijkt dat kabinet geen meerderheid haalt in Eerste Kamer binden ze in.”

Uitstel is voor GroenLinks pas de eerste stap. De plannen moeten volledig van tafel. Zowel de korting op passend onderwijs als de boete op kennis leiden tot talentverspilling en zijn schadelijk voor de kenniseconomie. De dekking hiervoor wordt gevonden in korten op maatschappelijke stages, prestatiebeloning en geld voor meer gestandaardiseerde examens. Klaver stelde al eerder voor deze posten te schrappen.

Steeds harder klinkt bij de gedoog- en coalitiepartner de roep dat het niet zoveel uitmaakt hoe het onderwijsbeleid eruitziet, als de bezuiniging maar gehaald wordt. GroenLinks wil dat het kabinet uit die verdeeldheid conclusies trekt. Klaver: “Stop dan nu met deze onzalige bezuinigingen op kwetsbare kinderen en ambitieuze studenten. Investeer je geld in kleinschalig onderwijs door goede docenten.”