Mansveld en Dijksma moeten niet buigen voor Monsanto

De staatssecretarissen Mansveld en Dijksma moeten lef tonen en gevaarlijke landbouwgiffen snel verbieden. Dat zegt GroenLinks-Tweede Kamerlid Rik Grashoff in aanloop naar het Kamerdebat. “Ze moet niet bij voorbaat al buigen voor het legertje advocaten van clubs als Monsanto. Dat gif is gevaarlijk voor ons en voor onze omgeving en moet dus zo snel mogelijk verboden worden.”

Sinds enige tijd is het bekend dat het veelgebruikte gif glyfosaat, dat wordt verkocht onder de naam Roundup, zeer waarschijnlijk kankerverwekkend is. Dit concludeerde het internationale agentschap voor kankeronderzoek dat deel uitmaakt van de Wereld Gezondheids Organisatie.  Toch mag het gif nog steeds worden verkocht en gebruikt. Alleen op bestrating geldt vanaf volgend jaar een, slecht te handhaven, verbod. GroenLinks vindt dat dit gif en andere gevaarlijke giffen zoals de veelgebruikte neonicotinoïden, dat onder andere verantwoordelijk is voor de bijensterfte, snel en volledig verboden moeten worden.
 

Grashoff: “Mansveld en Dijksma durven nog niet over te gaan tot een volledig verbod omdat ze bang zijn voor rechtszaken van Roundup-producent Monsanto. Dat bedrijf staat erom bekend zijn handelsbelangen met hand en tand te verdedigen. Maar het gaat hier om onze gezondheid en de gezondheid van onze kinderen. Die moeten wíj met hand en tand verdedigen.”

 

“Laat Monsanto maar komen met zijn advocaten. Maar de staatssecretarissen moeten niet bij voorbaat buigen. Ik hoop dat ze lef tonen en durven op te staan tegen dit soort multinationals.”