Marijke Vos wachtend op haar interruptiemoment in debat met staatssecretaris Wiebes

Marijke Vos:Kabinet vergroot ongelijkheid en blijft belastingontwijking stimuleren

Tijdens de kabinetsperiode is de inkomensongelijkheid toegenomen en ook de toekomstige beleid laat eenzelfde groeiend beeld zien. Multinationals halen daarnaast opgelucht adem, want het kabinet is niet voornemens snelle stappen te zetten om belastingontwijking tegen te gaan. Dat zijn de treurige conclusies na afloop van het meer dan twaalf uur durende debat over het Belastingplan 2017. GroenLinks-senator Marijke Vos: ,,Het kabinet blijft belastingontwijking faciliteren en vergroot bewust de kloof tussen werkenden en uitkeringsgerechtigden, waardoor hun inkomen achterblijft.”

Inkomensongelijkheid

Het kabinetsbeleid heeft geleid tot meer inkomensongelijkheid onder alle Nederlanders. Asscher stelt in een brief dat het kabinet de inkomensongelijkheid heeft verkleind. Dat staat haaks op cijfers die Wiebes aan de Eerste Kamer gaf, waaruit blijkt dat de laagste inkomens er minder op vooruit gaan dan de hogere inkomens. Vos hield staatssecretaris Wiebes tijdens de behandeling van het belastingplan 2017 ook cijfers van het CPB voor waauit blijtk dat de ongelijkheid groeit. Wiebes reageerde daarop met ‘de cijfers kan ik ook niet ontkennen’, maar hoe het precies zat kon de staatssecretaris niet zeggen. Hij beloofde een brief aan de Kamer over inkomensongelijkheid om het toe te lichten. 

Belastingontwijking

Wiebes heeft GroenLinks er allesbehalve van overtuigd dat het kabinet belastingontwijking voortvarend wil aanpakken. Hij wacht op de vruchten van internationale aanpak in OESO-verband, maar weigert om als Nederland nu al zelf de lege brievenbusfirma's te verbieden en daarmee het misbruik van de verschillen tussen de belastingstelsels snel aan te pakken. Voor het kabinet is een aantrekkelijk fiscaal vestigingsklimaat, waarmee `Nederland bedrijven naar zich toe haalt’, belangrijker dan aanpak van belastingontwijking die ten koste gaat van derde wereldlanden. Landen waar wij actief de economie middels andere wegen proberen te bevorderen, waaronder met ontwikkelingshulp. ,,Totaal contraproductief”, aldus de korte, maar duidelijke conclusie van Vos. ,,Samen met de SP heb ik motie ingediend met de oproep GroenLinks tot snelle eigen stappen van Nederland, gezien het voor Nederland beschamende rapport van OxfamNovib.” 

Vergroening

GroenLinks heeft gepleit voor een verlaging van de energiebelasting op elektriciteit via openbare laadpalen en thuisladen om elektrisch rijden te stimuleren. Marijke wilde daarnaast exploitanten van laadpalen aansporen van te voren het start- en stroomtarief bekend te maken omdat het nu onoverzichtelijk is en de prijzen aanzienlijk verschillen, zoals het starttarief dat varieert tussen de 0,12 en 2 euro. Ook wil GroenLinks een verhoging van een elektriciteitsbelasting voor veelgebruikers. De opbrengst daarvan kan dan terugvloeien naar het bedrijfsleven door middel van het stimuleren van energiebesparing. Als laatste vroeg GroenLinks de staatssecretaris de verhuurderheffing te verlagen voor woningcoöperaties in ruil voor investeringen in verduurzaming en energiebesparing in sociale woningen en belastinginstrumenten in te zetten om de transitie van dierlijke eiwitten naar plantaardige voeding te stimuleren.