Marktwerking in de zorg en inperking vrije artsenkeuze

Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort is uitermate kritisch over verdere marktwerking in de zorg.

Marktwerking zou de kwaliteit, dienstverlening en doelmatigheid van medisch-specialistische zorg verbeteren, zo beweerden aanhangers van het marktdenken. Nu we enkele jaren ervaring hebben opgedaan moet geconstateerd worden dat steeds meer mensen met al dan niet gecompliceerde zorgbehoeftes danig in de knel komen en aangewezen raken op dure, zo niet onbetaalbare zorgverzekeringen. Marktwerking in de zorg leidt uiteindelijk tot een proces waarin zorgverzekeraars polissen steeds verder uitkleden, de keuzevrijheden van patiënten - vrije artsenkeuze! - beperken en hun clientèle proberen te beperken tot jonge en relatief gezonde patiënten. Dat stuit bij GroenLinks op fundamentele weerstanden.
De door Ganzevoort ingediende motie waarin de regering wordt verzocht bij het eventueel niet aannemen van het wetsvoorstel verticale integratie het onderdeel pgb-zvw zo spoedig mogelijk in te dienen bij separate wetgeving, is op 16 december aangenomen. Dit gaat dus uitgevoerd worden, want het wetsvoorstel is na hoofdelijke stemming verworpen.