GroenLinks wil dat in alle binnensteden een maximumsnelheid van 30 km/h gaat gelden. Daarvoor zal Liesbeth van Tongeren woensdag pleiten tijdens de begrotingsbehandeling Infrastructuur & Milieu in de Tweede Kamer. Van Tongeren wil dat Schultz in overleg treed met gemeenten om de maximumsnelheid de binnensteden terug te brengen.

 

Van Tongeren: “Deze herfstvakantie was ik in New York. Daar hebben ze net de maximumsnelheid voor auto’s binnen de stad verlaagd. In de binnenstad gebeuren veel  ongelukken met vaak zwaar gewonde slachtoffers.  Bovendien is die lucht in de stad langs de drukkere wegen vaak erg vies. Een lagere maximumsnelheid in de stad is én veiliger én schoner. En als het in een autoland als de VS kan, dan moet het hier zeker mogelijk zijn.

 

Onderzoek van onder meer de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) laat zien dat zogenoemde de wegen die woonwijken verbinden met andere wegen (gebiedsontsluitingswegen) de gevaarlijkste wegen van het land zijn. Voor dit type wegen geldt dat gemotoriseerd verkeer en voetgangers en fietsers fysiek van elkaar gescheiden moeten zijn, maar vaak is dat niet het geval. SWOV pleit ervoor dat wegbeheerders een veilige snelheid moeten afdwingen. Ook met het oog op luchtkwaliteitseisen ligt ingrijpen voor de hand, vindt Van Tongeren: hoe lager de snelheid, hoe lager de uitstoot van schadelijke stoffen zoals fijnstof en CO2. Daarnaast leidt een snelheidsverlaging van 50 naar 30 km per uur tot een substantiële afname van geluidsoverlast voor omwonenden. Zij vraagt daarom om met de VNG af te spreken dat de norm wordt dat de maximumsnelheid op alle wegen in de binnenstad 30 km/h wordt.