Meer aandacht voor rechtsstaat in nieuwe toetredingsprocedure EU

De Europese Commissie publiceerde woensdag een nieuw voorstel voor het toetredingsproces voor nieuwe EU-lidstaten. Europarlementariër Tineke Strik is overwegend positief over de nieuwe plannen, waarin meer nadruk komt te liggen op het versterken van de rechtsstaat. 

Strik: "Het is voor zowel de EU als voor de inwoners van kandidaat-lidstaten erg belangrijk dat er meer aandacht komt voor de rechtsstaat. Daarnaast is het goed dat we de landen tijdens het toetredingsproces beter kunnen ondersteunen." 

In de nieuwe procedure komt meer nadruk te liggen op het versterken van de rechtsstaat en zullen kandidaat-lidstaten sneller profiteren van voordelen die samenhangen met toetreding. Daarbij wordt het makkelijker voor EU-landen om onderhandelingen gedeeltelijk terug te draaien wanneer omstandigheden in een kandidaat-lidstaat verslechteren. Het toetredingsproces werd voor het laatst herzien in 2003.

Strik wijst erop dat het terugdraaien van stappen in het toetredingsproces niet moet leiden tot meer onzekerheid voor toetredingslanden. "Het is goed dat met deze stap kan worden voorkomen dat kandidaat-lidstaten alleen tijdelijk aan toetredingseisen voldoen. Maar dit moet niet leiden tot politieke willekeur: landen moeten kunnen blijven rekenen op objectieve en heldere criteria voor toetreding. Bovendien zou de nieuwe methode niet tot meer, maar minder vertraging moeten leiden. 

Wat Strik betreft betekent het nieuwe voorstel ook dat de EU-landen nu hun groen licht geven om onderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië te starten. ”Dus zullen Nederland en Frankrijk hun verzet hiertegen moeten staken."