Meer bescherming voor mensen op de arbeidsmarkt

Veertig uur werken, maar niet rond kunnen komen van je salaris. Tijdens je werk een ongeluk krijgen, maar geen uitkering terwijl je arbeidsongeschikt bent geraakt. Een nul-urencontract waardoor je altijd beschikbaar moet zijn, maar zelf nooit kan rekenen op genoeg uren. Dat moet anders, vindt GroenLinks.

 

 

We hebben steeds meer te maken met werkdruk, werkstress en toenemende onzekerheid over onze baan, ons inkomen en onze toekomst.

Het is een tendens die we in onze hele samenleving terugzien, qua werk, qua wonen, qua zorg.

Het jarenlange rechtse beleid komt tot uiting, met als gevolg dat steeds meer mensen zich voelen alsof ze de grip verliezen. De politiek kiest keer op keer voor het grootkapitaal in plaats van voor mensen.

Er moet nodig iets veranderen. Dat vinden wij niet alleen, maar ook de onderzoekers van Commissie Borstlap, die spraken met werknemers, ondernemers, vakbonden en andere deskundigen. Het rapport bevat een aantal goede ideeën waar wij helemaal achter staan:

-     Tegengaan van uitbuiting en schrale flexcontracten.
-     Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden.
-     Meer begeleiding om mensen te helpen een nieuwe baan te vinden.

Maar het rapport kiest ook op een aantal punten opnieuw voor rechtse oplossingen. Er wordt gepleit voor een verdere versoepeling van het ontslagrecht. Dan mag je werkgever zelf eenzijdig besluiten om je minder te betalen, minder uur te laten werken of je over te plaatsen naar een andere locatie. Ze willen mensen in de bijstand nog meer regels en dwang opleggen, en de WW verder afbouwen.

Na jaren van afbraak van de verzorgingsstaat is het tijd dat we ’m weer gaan opbouwen. We moeten flexwerkers en ZZP’ers niet tegenover mensen in vaste dienst plaatsen, maar beide meer rechten te geven. Er is een nieuwe politiek nodig die niet in dienst staat van economische belangen, maar van mensen.