Een streep door de plannen om de rente op studieleningen te verhogen. Dat willen de meer dan 112.000 ondertekenaars van de petitie “stop de renteverhoging”, een initiatief van GroenLinks, studentenbelangenorganisatie ISO, Landelijke Studentenvakbond LSVB, scholierenorganisatie LAKS, CNV Jongeren en de Nationale Jeugdraad. Vandaag nam de Eerste Kamer de handtekeningen in ontvangst.

Dat de petitie binnen twee weken zo vaak is getekend, is ongekend, stelt GroenLinks. Volgens de partij laat het zien dat het draagvlak voor de renteverhoging minimaal is. Als de wet wordt doorgevoerd, bouwen studenten 5.000 euro extra schuld op. “De renteverhoging zorgt voor een hogere studieschuld voor een nieuwe generatie studenten. Dat is niet te verantwoorden”, zegt Ruard Ganzevoort, Eerste Kamerlid voor GroenLinks.

Vanavond en morgen debatteren de Eerste Kamerleden over het voorstel van de regering om de studierente te verhogen. Of de wet erdoor komt is twijfelachtig. Het is de laatste wet waarover de Eerste kamer in de huidige samenstelling met elkaar spreekt. In de nieuwe samenstelling zou de wet het niet redden. “Senator, u kunt het verschil maken”, is dan ook de boodschap aan de senatoren bij de aanbieding van de petitie.

“De maatregel zorgt niet voor beter onderwijs, niet voor meer begeleiding en niet voor meer kansengelijkheid. De enige reden dat de minister voor Onderwijs de maatregel wil, is om de staatskas te vullen”, zegt GroenLinks Kamerlid Zihni Özdil.

“Deze petitie laat de enorme maatschappelijke onvrede over deze onrechtmatige wet zien’’, zegt ISO-voorzitter Tom van den Brink.

“Waar de overheidsfinanciën ook zonder de renteverhoging haalbaar zijn, is het negatieve effect op studenten erg groot. We roepen de Eerste Kamer daarom op om op te komen voor studenten en tegen dit voorstel te stemmen”, zegt LSVb-voorzitter Carline van Breugel.

NJR-voorzitter Luce van Kempen: "De renteverhoging is de zoveelste maatregel die de uitgangspositie van jongeren verder onder druk zet. Er moet juist in jongeren worden geïnvesteerd, dat is in het belang van ons allemaal.’’

LAKS-voorzitter Jordy Klaas: ‘’Scholieren staan met de renteverhoging nog verder onder druk om in een keer de juiste studie te kiezen. Dat lukt vaak niet en een verkeerde keuze gaat meer geld kosten.’’

“Het verhogen van de rente op de studielening maakt studeren opnieuw duurder. Het is een verkeerd signaal aan studenten dat investeren in je toekomst gelijk staat aan het maken van forse schulden. Wij roepen daarom de leden van de Eerste Kamer op om tegen dit voorstel te stemmen”, zegt Semih Eski, voorzitter CNV Jongeren