Meer doorgroeimogelijkheden voor leraren in het basisonderwijs

GroenLinks wil dat leraren in het basisonderwijs beter kunnen doorgroeien in hun salaris. Hiermee wil GroenLinks een halt toeroepen aan het groeiende tekort aan leraren in het basisonderwijs. Dit zal Rik Grashoff bepleiten tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting in de Tweede Kamer.

GroenLinks maakt zich zorgen over het groeiende lerarentekort in het basisonderwijs. De instroom in de PABO daalt en veel docenten verlaten al voor hun dertigste het onderwijs. Een van de belangrijkste oorzaken is het beperkte salaris en doorgroeimogelijkheden. Op dit moment verdienen docenten in het basis- en voortgezet onderwijs gemiddeld 45 duizend en 58 duizend per jaar. Dat is een verschil van gemiddeld 13 duizend euro, terwijl docenten in het basisonderwijs net zo waardevol zijn.

Rik Grashoff: “Juist in het basisonderwijs kun je gelijke kansen creëren voor leerlingen. Achterstanden die daar worden opgelopen zijn moeilijk in te halen in het voortgezet onderwijs. Goed onderwijs valt of staat bij een goede docent. Daarom moet je basisschoolleraren met veel ervaring moet je kunnen behouden en de mogelijkheid bieden zich te blijven ontwikkelen. Daar  hoort ook een goed, evenredig salaris bij.”

GroenLinks dient daarom tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting motie in die wil dat de doorgroeimogelijkheden en beloning  in het primair onderwijs worden verbeterd.  Zo pleit GroenLinks  voor een experiment om meer basisschooldocenten naar de hogere schalen te begeleiden, waar naast opleidingsniveau ook meer wordt gekeken naar kwaliteit. Leraren die veel ervaring en specifieke vaardigheden hebben, zoals begeleiding van kinderen in het kader van het passend onderwijs, moeten dat terug kunnen zien in hun salaris. Met dit plan wil GroenLinks extra geld uittrekken voor scholen zodat ze leraren in deze schaal kunnen plaatsen.