Meer geld ontwikkelingshulp

De komende jaren moet er meer geld naar ontwikkelingshulp, zodat Nederland weer minimaal 0,7% van het Bruto Nationaal Product (BNP) besteedt. Die oproep doet GroenLinks samen met SP, ChristenUnie, PvdA, D66 en PvdD. Een Kamermeerderheid heeft hier vandaag een motie over aangenomen.

Rik Grashoff: “Investeren in ontwikkelingshulp is werken aan een wereld met minder honger, armoede en conflict. Daarom is het onacceptabel dat het kabinet haar belofte niet wil nakomen en de komende jaren zelfs nog minder geld aan ontwikkelingshulp wil uitgeven dan nu. Met deze motie willen we ervoor zorgen dat deze neerwaartse trend in de volgende kabinetsperiode wordt omgebogen.”

Volgens de norm van de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, moet Nederland elk jaar minimaal 0,7% van het BNP besteden aan ontwikkelingshulp. Nederland heeft zich nadrukkelijk aan deze norm verbonden. In 2017 wil het kabinet echter slechts 0,56% van het BNP voor ontwikkelingshulp uittrekken, het laagste percentage sinds 1973. Ook in de komende jaren zou het budget nog dalen tot 0,44% in 2020.