Thema-avond Zwerfjongeren Leiden

Meer kansen voor kinderen en jongeren in de armoede

GroenLinks wil dat kinderen en jongeren die in armoede opgroeien een eerlijke kans krijgen in het leven. Het aantal kinderen dat in armoede opgroeit neemt toe. Jongeren raken uit beeld van gemeenten en komen nog moeilijker aan het werk of een opleiding. Het kabinet doet te weinig om hun positie te versterken. Hoog tijd voor actie, vindt GroenLinks.

GroenLinks wil daarom dat de kostendelersnorm voor thuiswonende jongeren wordt afgeschaft. De leeftijd van inwonende kinderen die meetellen voor de kostendelersnorm moet omhoog van 21 naar 27 jaar. Op dit moment worden ouders gekort in hun bijstand als een kind ouder dan 21 jaar bij hen woont. Als gevolg van deze norm schrijven veel jongeren die bij hun ouders wonen zich uit bij de gemeente: ze worden spookjongeren. Hierdoor kunnen gemeenten hen niet helpen en raken ze verder verwijderd van werk of opleiding.

Linda Voortman: “Ik maak me zorgen om de groeiende groep onzichtbare jongeren. Zij zijn  in de bloei van hun leven en zouden door gemeenten geholpen moeten worden om aan het werk te gaan of een opleiding te volgen. Asscher wil deze onzichtbare jongeren in beeld brengen door ze op te sporen en gegevens te koppelen. Ik vind dat we juist bij de oorzaak moeten beginnen: dat jongeren bang zijn in beeld van de gemeente te komen vanwege die kostendelersnorm.”

Daarnaast wil GroenLinks dat het gemeenten mogelijk wordt gemaakt om bijstandsouders automatisch recht te geven op bijvoorbeeld een kindpakket, sportabonnement of winterjas. Dus  ‘categoraal beleid’ voor kinderen, wat gemeenten nu niet mogen. Op dit moment kunnen ouders met een kleine beurs verschillende regelingen voor hun kinderen aanvragen bij de gemeente. In de praktijk blijkt er maar beperkt van dit soort regelingen gebruik te worden gemaakt. In Amsterdam blijft er bijvoorbeeld dit jaar €9 miljoen aan armoederegelingen op de plank liggen omdat degenen die het het hardst nodig hebben, niet worden bereikt.

Tot slot moet het kabinet het VN-Kinderrechtenverdrag volledig omarmen. Op dit moment maakt Nederland als enige land ter wereld een voorbehoud op artikel 26 van het VN-Kinderrechtenverdrag. Dit artikel schrijft voor dat kinderen een zelfstandig recht op sociale zekerheid krijgen. Wat GroenLinks betreft mag Nederland zich daar niet aan onttrekken. In kinderrechten kun je niet shoppen.