Meer lijn in ledencommunicatie

In 2015 komen er veranderingen in de communicatie met de leden. Het GroenLinks Magazine gaat geheel online, de papieren versie vervalt. Daarvoor is te weinig belangstelling. De circa 400 abonnementshouders zijn daarover intussen geïnformeerd. Het Magazine-online wordt geïntegreerd in de website. Daarmee wordt het Magazine beter vindbaar en kan het ook sneller inspelen op de actualiteit.

De huidige mix van communicatiemiddelen is complex en biedt een veelheid aan informatie. Er zijn vraagtekens bij de efficiëntie en effectiviteit van dit stelsel. Het partijbestuur heeft in het voorjaar van 2014 een commissie ingesteld die zich heeft gebogen over de interne en externe communicatiemiddelen van GroenLinks, de 'commissie Mediamix'.

In plaats van het GroenLinks Magazine op papier wordt een start gemaakt met een informatief blad met kleinere omvang en frequentie, gericht op de leden en op een grote groep van sympathisanten. Op de website komt ook een debatpagina, waarop leden en andere geïnteresseerden over diverse onderwerpen in discussie kunnen gaan. Het blad van ons wetenschappelijk bureau De Helling blijft bestaan.

De commissie Mediamix bestond uit Herman Meijer, Laura Bromet, Jorien Bakker, Jeroen de Glas en Rik Grashoff. Ter voorbereiding op het commissie-advies is door bureau Motivaction in juni 2014 een onderzoek uitgevoerd onder leden en petitie-ondertekenaars. Op basis van het advies van de commissie heeft het partijbestuur in oktober van dit jaar besloten tot de bovenstaande veranderingen. Niet alle veranderingen gaan per 1 januari in, sommige worden in de loop van het jaar gerealiseerd.