Meer ruimte voor experimenten sociale bijstand

Op verzoek van GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken vandaag toegezegd om met gemeenten in gesprek te gaan over ruimte voor experimenten met een socialere bijstand. Veel lokale GroenLinksfracties hebben initiatiefvoorstellen ingediend voor experimenten met een sociale bijstand, gebaseerd op vertrouwen in plaats van repressie: minder regels, meer bijverdienen.

Op dit moment zit landelijke wetgeving gemeenten in de weg om andere initiatieven te ondernemen. In de Participatiewet is wel ruimte voor experimenten, maar daarvoor moet staatssecretaris Klijnsma een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) opstellen. De fractievoorzitters van GroenLinks in vier gemeenten en de Tweede Kamer pleitten hier in februari al voor in het manifest Naar een sociale bijstand.

Linda Voortman heeft samen met collega’s van PvdA, SP en D66 gevraagd om meer ruimte voor gemeenten om te experimenteren met een sociale bijstand. Staatssecretaris Klijnsma heeft vandaag toegezegd om met gemeenten te gaan kijken wat nodig is om hun experimenten te gaan uitvoeren. Dit is een belangrijke stap op weg naar socialer beleid.

Linda Voortman: “Mensen moeten nu aan allerlei regels voldoen en worden gestraft als ze geen werk vinden, terwijl er simpelweg niet genoeg banen zijn. Veel van onze lokale fracties zoals in Nijmegen, Groningen en Utrecht willen starten met experimenten voor een sociale bijstand. Gemeenten zouden meer ruimte moeten krijgen om dit te doen. Dan kunnen ze laten zien dat vertrouwen beter werkt dan repressie. De jarenlange tendens van meer straffen en regels voor mensen met een uitkering moet stoppen.”