Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft de huidige maximumsnelheid van 50 km/u aangemerkt als risico bij scholen en de kinderopvang. De steden Oslo en Helsinki hebben de snelheidsverlaging al doorgevoerd en in die twee steden is in 2019 geen enkele fietser of voetganger overleden. Ter vergelijking: in 2019 overleden in heel Nederland meer dan 250 voetgangers en fietsers, zo blijkt uit cijfers van CBS.

Meerdere maatschappelijke organisaties hebben zich ook positief uitgesproken over het GroenLinks voorstel waardoor minder dodelijke verkeersslachtoffers. RAI, Veilig Verkeer Nederland en de Verenigde Naties zijn voorstander van het verlagen van de maximum snelheid binnen de bebouwde kom. Begin 2020 tekenden 140 landen de Stockholm Declaration waarmee zij aangaven voor de invoering van 30 km/u te zijn.

“ GroenLinks Kamerlid Suzanne Kröger: ‘De kans op ongelukken is 3,5 keer kleiner als we iets zachter rijden. Veel veiliger voor voetgangers, fietsers en kinderen.’  ”

Suzanne Kröger