Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met het voorstel van GroenLinks voor een aanvullend pakket maatregelen om de Urgendadoelen alsnog te halen.

Het kabinet moet uiterlijk 1 april 2020 het nieuwe pakket aanleveren. Met de huidige maatregelen wordt Urgenda niet gehaald. Tussen 1990 en 2018 is de CO2 uitstoot met 15% gedaald. Om het doel in 2020 te halen, moet deze echter met 25% gedaald zijn. Bovendien is de uitstoot in 2019 juist gestegen ten opzicht van 2018. Het kabinet blijft volhouden dat het gat tussen doel en realisatie klein is, maar alles wijst op een groot gat. Ook de Tweede Kamer wil daarom extra maatregelen om aan de eis van de rechter tegemoet te komen.

GroenLinks Tweede Kamerlid Tom van der Lee:  “We zien dat het kabinet stelselmatig  teveel belooft en te weinig levert. Het kabinet is structureel te optimistisch en gaat consequent aan de bovenkant van de bandbreedte zitten. Extra maatregelen, zoals het sluiten van kolencentrales zijn noodzakelijk om het doel te halen.”