De migratietop tussen de Europese Unie en Afrikaanse landen in Valletta, op Malta lijkt vooral uit te monden in een poging om de Afrikaanse landen over te halen vluchtelingen en migranten te stoppen EU-grondgebied te betreden in ruil voor een zak geld. Europarlementariër Judith Sargentini maakt zich zorgen dat ontwikkelingsgeld wordt herbestemd in het licht van de vluchtelingencrisis. “Afrikaanse burgers worden bekocht met het omkatten van Europese ontwikkelingshulp naar anti-migratie-doelen. Europa maakt geen nieuw geld vrij, maar schuift met potjes.”

“Terwijl de EU-landen de hand op de knip houden en zelfs hekken bouwen, wordt het voor de Europese Commissie en Europarlement steeds moeilijker om het algemeen Europees belang van onder andere vrij verkeer te verdedigen”, constateert Sargentini. “Laat staan dat de vluchtelingen weten waar ze aan toe zijn.”

Ad hoc

De aanhoudende migratiestroom naar de EU en het gebrek aan duurzame langetermijnoplossingen maakt dat de EU-landen nog steeds ad hoc oplossingen proberen te vinden rond migratie. EU-landen hopen deals te kunnen sluiten met de Afrikaanse landen over terugname van migranten, het opzetten van centra voor asielprocedure of transit en sterkere grensbewaking.

Mensenrechten

De Europese lidstaten blijken bereid een oogje dicht te knijpen voor de mensenrechtensituatie in bepaalde landen en trekken geen lessen uit het verleden. “Onderhandelingen met dictaturen zoals Eritrea en Sudan over de rug van hun onderdrukte bevolking is een gotspe. Het is geen oplossing voor de vluchtelingencrisis, verre van. Afrika schiet niet op met het omkatten van ontwikkelingsgeld naar stop-migranten-geld.”

Sargentini wil dat de EU-landen verantwoordelijkheid nemen en hun reeds gemaakte toezeggingen over hervestiging en herverdeling van vluchtelingen waarmaken. “Na zoveel vergaderingen in een jaar over de vluchtelingensituatie zou je van staatshoofden mogen verwachten dat ze eindelijk gaan werken aan het bieden van legale routes aan vluchtelingen en migranten om naar de EU te komen op een veilige manier. Pas dan heb je een structurele aanpak van de situatie.”