De milieucommissie van het Europees Parlement eist meer ambitie van Europa bij de klimaattop in Madrid (COP25). Binnen een paar weken wordt duidelijk of het volledige Europees Parlement de milieucommissie steunt tijdens de plenaire stemming. Europarlementariër Bas Eickhout is tevreden met deze eerste versie van de opdracht en reist in december naar de COP25 als voorzitter van de delegatie Europarlementariërs.

“De Milieucommissie wil een veel ambitieuzere Europese opstelling in Madrid dan de Milieuministers en de Europese Commissie. Dit is het duidelijkst als het gaat om het ophogen van de Europese CO2-doelstelling. Waar de andere twee Europese instellingen om de hete brei heen draaien, is de milieucommissie kraakhelder: de doelstelling moet van 40 procent daling van de uitstoot naar op z’n minst 55 procent. Reken maar dat ik dat standpunt met verve zal verdedigen in Madrid”, aldus Eickhout.

Auto-industrie

De Europese christendemocraten, waar het CDA en ChristenUnie toebehoren, probeerde een lagere doelstelling in de tekst te krijgen maar waren in de minderheid. Eickhout: “Daarnaast wilde ze ook nog eens de gelegenheid aan grijpen om de wensen van de Duitse auto-industrie in te willigen. De auto-industrie poogt al jaren om in het Europese Emissiehandelssysteem opgenomen te worden. Daarmee zouden toekomstige aanscherpingen van de veel effectievere CO2-standaarden voor auto’s voorkomen kunnen worden. Gelukkig is een oproep hiertoe uit de tekst gestemd.”