GroenLinks wil de gaswinning terug brengen
GroenLinks wil de gaswinning terug brengen

Minister Kamp en de NAM moeten Groningse woningen snel aanpakken

Uit stukken in handen van de Telegraaf blijkt dat er 30.000 tot 90.000 woningen in Groningen versterkt moeten worden. Deze woningen hebben al aardbevingsschade of zijn niet sterk genoeg een zwaardere aardbeving te doorstaan.
Liesbeth van Tongeren is geschrokken van de uitkomsten van het rapport. “De aardbevingsschade aan Groningen is enorm. Kamp en de NAM zijn het aan de Groningers verplicht om de gaskraan verder dicht te draaien en deze geadviseerde versterkingen van woningen in het gebied zo snel mogelijk uit te voeren. De Groningers kunnen niet nog een paar jaar wachten. Shell en ExxonMobil hebben een zware verplichting om de kosten van deze operatie mede te dragen."

In 1993 was al bekend dat de gaswinning aardbevingen veroorzaakte. Van Tongeren: “Het Kabinet heeft al die tijd verzuimd om goed onderzoek te doen en de gaswinning naar beneden te schroeven. Tweeëneenhalf jaar na de zware aardbeving bij Huizinge en twee jaar na het alarmerende advies van het Staatstoezicht op de Mijnen ligt er nu dit rapport. Dit gaat nu over de woningen van de Groningers maar hun kerken, scholen en ziekenhuizen zijn ook niet veilig. Ik wil van de minister snel horen wat hij gaat doen om die veilig te krijgen.”

“Minister Kamp en Shell en ExxonMobil die in de NAM zitten mogen de Groningers nu niet weer in de steek laten. Er zijn plekken in de wereld waar Shell onbekommerd zijn gang gaat ten koste van de leefomgeving van de bewoners. De Ogoni in Nigeria leven nu in een zwaar vervuild gebied en Shell heeft zijn belofte om de boel op te ruimen nog steeds niet ingelost. Dat mag in Groningen niet gebeuren. Shell en ExxonMobil hebben hier een zware verantwoordelijkheid.”