Minister Verburg loopt rond als een gans zonder kop

Gisteren maakte minister Gerda Verburg bekend dat de Europese Commissie op aandringen van de EU-ministers van landbouw gaat onderzoeken of het plukken van ganzenveren in strijd is met de Europese regels voor dierenwelzijn. GroenLinks begrijpt niet dat Verburg een onderzoek wil instellen als er al Europese regels zijn.

Volgens Judith Sargentini, GroenLinks-lijsttrekker voor de Europese verkiezingen, weten we al lang dat het levend plukken van ganzen in strijd is met de Europese voorschriften dierenwelzijn. Het komt nu aan op handhaving. Al in 2005 antwoordde de Europese Commissie op vragen van GroenLinks-Europarlementariër Kathalijne Buitenweg dat het levend plukken van ganzenveren in strijd is met Europese regels.

"Het is verboden om dons te plukken van levende dieren omdat het onnodig dierenleed veroorzaakt. Toch gebeurt het nog steeds op grote schaal, vooral in Hongarije. Alleen al in de Europese donsindustrie worden elk jaar miljoenen vogels kaalgeplukt. Er moet zo snel mogelijk een einde komen aan deze vreselijke praktijk", aldus Buitenweg.

Op aandringen van GroenLinks zegde de Europese Commissie in 2006 toe het levend plukken van ganzen aan te pakken. Eurocommissaris Kyprianou gaf toen aan een inbreukprocedure tegen Hongarije te overwegen. Navraag leert dat er in de tussentijd weinig gebeurd is omdat de Europese Commissie met een tekort aan ambtenaren kampt. Volgens GroenLinks moet juist dit tekort aan ambtenaren opgelost worden, zodat handhaving van de Europese regels wordt gegarandeerd.

Verder gaf Verburg ook aan dat ze duidelijkheid wil over het pijnloos plukken van veren.

Judith Sargentini: "CDA-minister Verburg en haar collega-Landbouwministers lopen een beetje als een gans zonder kop rond. Enige weken geleden zei Verburg nog dat het uittrekken van veren pijn doet. Nu lijkt ze de kluts kwijt. We weten al lang dat het levend plukken van ganzen in strijd is met de Europese dierenwelzijnsvoorschriften. Bovendien, moeten we de Europese Commissie ook laten onderzoeken of het pijnloos is om de haren uit het hoofd van een Landbouwminister te trekken?"

Vragen van het lid Dibi (GroenLinks) aan de minister van LNV over het EU-onderzoek naar de vraag of donsplukken bij ganzen pijnloos is1.      Kent u het bericht ‘EU onderzoekt of donsplukken bij ganzen pijnloos is?’2.      Klopt het dat u initiator bent van dit onderzoeksvoorstel?3.      Hoe verhoudt dit onderzoek zich tot uw antwoorden aan de leden Ouwehand en van Gent op 25 maart 2008, waarin u erkent dat het levend plukken van ganzen onnodig pijn, leed en letsel veroorzaakt?4.      Erkent u dat het levend plukken van ganzen in strijd is met artikel 23, lid 3 van aanbeveling T-AP (95) 20 betreffende ganzen, dat op 22 juni 1999 door het permanente comité van de Europese Overeenkomst inzake de bescherming van landbouwhuisdieren is goedgekeurd?5.      Kan de minister zich voorstellen dat er mensen zijn die zich de haren uit de kop trekken bij het horen van dit bericht? Kan de minister zich voorts voorstellen hoeveel pijn dit doet of heeft zij hiervoor eerst een onderzoek nodig?6.      Bent u bereid per ommegaande dit belachelijke onderzoeksvoorstel in te trekken, en u weer op het standpunt te stellen dat het levend donsplukken in strijd is met alle dierenwelzijnsnormen? Zo ja, hoe gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?1. http://www.refdag.nl/artikel/1399892/EU+onderzoekt+of+donsplukken+bij+ga...