Minister Wiebes heeft laten weten dat daling van de CO2 uitstoot ernstig te kort schiet om het Urgendadoel te halen.

Het Kabinet hield tot vandaag vol dat het Urgendadoel binnen bereik was maar het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeert dat de reductie lager is dan eerder werd berekend. Het PBL schat dat de reductie in 2020 tussen de 20 en 21% procent ligt, eerder werd geschat dat dit 23% zou zijn.  De rechter heeft geoordeeld dat Nederland minimaal 25% reductie moet realiseren in 2020. Dit levert een gat van minstens 9 megaton op. GroenLinks wees het kabinet er al vaker op dat de gerealiseerde cijfers structureel slechter waren dan het model voorspelde.

GroenLinks Kamerlid  Tom van der Lee: ‘We komen 9 megaton te kort, dat is evenveel als de uitstoot van twee kolencentrales. Drie dagen voor het ultieme vonnis van de rechter blijkt dat het kabinet al die tijd uit ging van misplaatste optimistische cijfers. Het kabinet moet kolencentrales versneld gaan sluiten om nog te voldoen aan de eis van de rechter.’

De Tweede Kamer steunde onlangs nog een voorstel van GroenLinks om een extra pakket maatregelen te maken om het Urgendadoel te halen. “Dat blijkt nu urgenter dan ooit. Het kabinet moet snel aan de bak’, aldus  Van der Lee.

Urgenda eiste van de Nederlandse Staat het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25% ten opzichte van 1990. In 2015 gaf de Rechtbank Den Haag Urgenda gelijk. Dat werd in 2018 in Hoger Beroep bevestigd door het Hof Den Haag. Daarna is de Nederlandse Staat in cassatie gegaan. De Hoge Raad doet over drie dagen, op 20 december uitspraak hierover.