Motie voor experimenten sociale(re) bijstand aangenomen

GroenLinks wil dat gemeenten volop kunnen experimenteren met een sociale(re) bijstand: minder regels, meer bijverdienen, gebaseerd op vertrouwen in plaats van repressie. Een Kamermeerderheid steunde vandaag een motie van GroenLinks, D66 en de PvdA en SP die pleit voor experimenteerruimte voor alle gemeenten die hiermee aan de slag willen.

Bijverdienen is op dit moment heel beperkt mogelijk binnen de Participatiewet. Doordat de wet zo streng is, is het voor uitkeringsgerechtigden moeilijk om langzaamaan de stap naar werk te maken.

Linda Voortman: “In de bijstand zitten is al geen pretje, maar om dan ook nog eens steeds onder druk gezet te worden  en verdacht gemaakt is helemaal frustrerend. De vraag is ook of je daarmee mensen wel sneller aan het werk krijgt. Door juist weer een beetje te werken, kunnen mensen met een uitkering werkritme opdoen en makkelijker de stap maken naar een volwaardige baan. Ik vind dat gemeenten de ruimte moeten hebben om te kijken of een soepelere uitvoering van deze wet meer mensen aan het werk helpt. Ik zie dan ook uit naar de resultaten.”

Tot nu toe heeft staatssecretaris Klijnsma met vier gemeenten gesproken over experimenteren met een sociale bijstand. Voortman stelt in haar motie voor om dit soort experimenten ook in  andere gemeenten mogelijk te maken. Zo kunnen verschillende varianten worden uitgeprobeerd, om te zien welke het meest effectief is. GroenLinks wil dat Klijnsma zo snel mogelijk met een plan komt om de experimenten mogelijk te maken.