Motie voor meer inzicht in hoe spaargeldbelegd wordt aangenomen

Vandaag is de GroenLinks-motie aangenomen om spaarders meer inzicht te bieden in de manier waarop banken hun spaargeld beleggen. Banken zullen samen met de overheid een protocol opstellen dat hier inzicht in biedt. Vorige week sprak de Tweede Kamer over het initiatief van SP-Kamerlid Merkies om duurzaam bankieren te stimuleren. GroenLinks steunde alle aanbevelingen van dit initiatief.

Rik Grashoff: “Of een bank nu in wapens of windenergie belegt, daar heb je als spaarder op dit moment te weinig inzicht in. Het is daardoor te moeilijk om een duurzame spaarrekening te kiezen. Ik ben blij dat we met deze motie daar verbetering in kunnen aanbrengen.”