Na reddingsplan ook plan voor hereniging Cyprus nodig

GroenLinks verwelkomt de verbeteringen in het reddingsplan voor Cyprus. Het nieuwe plan legt een groter deel van de rekening bij de kapitaalverschaffers van banken, kleinere spaarders blijven buiten schot en de Cypriotische bankensector wordt fors verkleind. Maar intussen zijn de economische vooruitzichten voor Cyprus aanzienlijk verslechterd. Dat is een reden te meer om een impuls te geven aan de gesprekken over hereniging van het eiland.

De ingrepen moeten ertoe leiden dat de omvang van de Cypriotische bankensector in 2018 is teruggebracht tot het Europese gemiddelde, aldus de Eurogroep. Ook een strengere aanpak van witwassen draagt daaraan bij.

"Ik ben blij dat Cyprus in de eurozone kan blijven", stelt Europarlementariër Bas Eickhout. "Een euro-exit zou niet alleen rampzalig zijn geweest voor de Cyprioten, maar ook voor de euro. Die zou zijn gedegradeerd tot een tijdelijk wisselkoersmechanisme."

"Het zou goed zijn als Nederland deze lessen ook op zichzelf toepast", vindt Tweede Kamerlid Jesse Klaver. "Ook onze bankensector is uit zijn voegen gegroeid en moet geleidelijk kleiner worden. Bovendien kent Nederland, na Cyprus, de grootste in- en uitstroom van Russisch kapitaal. Ook wij moeten belastingontwijking en witwaspraktijken strenger tegengaan."

De sanering van de Cypriotische bankensector, hoe onvermijdelijk ook, zal tot forse economische krimp leiden op Cyprus. "Dat roept de vraag op of de Cypriotische staatsschuld, die fors toeneemt door de lening uit het Europees noodfonds, wel houdbaar is op lange termijn", aldus Eickhout. "Duidelijkheid daarover is dringend gewenst."

Ondertussen moet de Europese Unie alle mogelijkheden benutten om een duurzame herstart van de Cypriotische economie te ondersteunen. Eickhout vindt dat Cyprus meer geld uit de Europese Structuurfondsen moet krijgen, als de regering in Nicosia zich aan de afspraken houdt.

Daarbij hoort ook een geloofwaardig uitzicht op hereniging van het gedeelde eiland. Klaver: “Dit kan voor nieuwe economische dynamiek zorgen. Een reden te meer om het vredesproces tussen Grieks- en Turks-Cyprus, onder regie van de Verenigde Naties, nieuw leven in te blazen."

Op initiatief van GroenLinks neemt minister van Buitenlandse Zaken Timmermans morgen deel aan het Kamerdebat over Cyprus. Klaver zal hem vragen wat Nederland en de EU gaan doen om ervoor te zorgen dat er behalve een reddingsplan ook een plan voor hereniging van Cyprus komt.