De populariteit van online kopen via Zalando of Bol.com en andere webwinkels groeit. Nu mensen vanwege corona steeds vaker online winkelen (CBS), zijn er ook steeds meer mensen ’s nachts aan het werk om al die pakketjes bij de mensen thuis te krijgen.

In Nederland werkt bijna 1 op de 6 werkenden weleens ’s nachts. Nachtdiensten zijn ongezond, zeker op de lange termijn. Het verhoogt de kans op ziektes op diabetes en obesitas en kanker (Wereldgezondheidsorganisatie), werkt ontwrichtend voor het dagelijks leven van mensen en draagt bij aan een gejaagde maatschappij. Daarom zou werken in de nacht alleen moeten gebeuren als dat echt noodzakelijk is, vindt GroenLinks. Ook bedrijfsartsen pleiten hier inmiddels voor.

Werkenden hebben bescherming nodig
Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema: "We moeten met elkaar explicieter de vraag stellen: wanneer is nachtwerk echt nodig? Kijk of nachtwerk kan worden vermeden. Het is duidelijk dat de overheid verantwoordelijkheid moet nemen om werkenden hierin te beschermen.”

Voor nachtwerken zijn nu nauwelijks belemmerende regels. Het is alleen verboden als iemand bijvoorbeeld zwanger is. In België – waar slechts 1 op de 9 mensen ’s nachts werkt - draaien ze het om. Daar is nachtwerk verboden tenzij ‘de aard van het werk dit rechtvaardigt’, bijvoorbeeld bij werk in bakkerijen of in de landbouw.

Onnodig nachtwerken voorkomen
In februari dit jaar zegde de staatsecretaris toe met bedrijven in gesprek te gaan om webshops anders in te richten en consumenten de mogelijkheid te geven om te kiezen hun pakketje een paar dagen later te bezorgen. Tot nu toe zonder resultaat. Vanwege de stijgende druk op nachtwerkers wil GroenLinks nu dat er verdere maatregelen komen en een werkgever alleen nachtwerk kan uitvoeren als OR of vakbondsvertegenwoordiging daarmee instemt.

Renkema: “Nu zeggen webwinkels: Voor middernacht besteld, is morgen in huis. Daarmee zet je dus iemand anders ’s nachts aan het werk. Vaak totaal onnodig.”